Studieavond st. MRT in Beweging in Haarlem

datum: 
12/02/2018 - 18:30 - 22:00

 

Plaats en locatie  Hogeschool Inholland, Bijdorplaan 15 in Haarlem
Tijd 18.30 - 22.00 uur
Kosten gratis voor donateurs van de St. MRT in beweging
25,- voor niet donateurs
Workshopleiders                         Wim van Gelder, Bastiaan Goedhart en Hans Stroes
Doelgroep Groepsleerkrachten, vakleerkrachten/docenten LO, remedial teachers en overige geïnteresseerden

Programma

18.15 - 18.45 uur: inloop
18.45 - 19.10 uur: inleiding                                                    
19.15 - 20.15 uur: workshopronde 1
20.15 - 20.45 uur: pauze
20.45 - 21.45 uur: workshopronde 2
22.00 uur: afsluiting   

   

Workshops

1. Nog niet bekend
2. 
3. 
4. 

Inschrijving: zie onderaan!

Workshop 1 - Titel...?

Workshoptekst volgt nog...

workshopleider: Wim van Gelder

Workshop 2 - Titel...?

Workshoptekst volgt nog...

workshopleider: Bastiaan Goedhart

Workshop 3 - Titel...?

Workshoptekst volgt nog...

workshopleider: Hans Stroes

Workshop 4  - Titel...?

Workshopleider: Elise van Weene 

Over de Stichting MRT in Beweging

Doelstelling van de Stichting MRT in beweging
Onder MRT verstaan wij het ver­lenen van extra onderwijshulp op het gebied van het bewegen en spelen. Doelstelling van de stichting is het vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van de Motorische Remedial Teaching (MRT), binnen het onderwijs.

Doelstelling in ruimere zin is het verbreden van de zorg voor bewegende en spelende kinderen.

We willen deze doelstelling bereiken door:

 • Het organiseren van cursussen en bijeenkomsten.
 • Het ontwikkelen en uitgeven van publicaties.
 • Het helpen van leerkrachten bij het stellen van diagno­ses en het opzetten en bijstellen van handelingsplannen.
 • Het adviseren van scholen en besturen bij het verbreden van de zorg m.b.t. (samen)spelen en bewegen.
 • MRT praktijken

Op een groeiend aantal scholen in Nederland wordt MRT aangeboden door gespecialiseerde leerkrachten. Kinderen die deze mogelijkheid op de eigen school niet hebben, kunnen terecht bij zelfstandige MRT praktijken.  

Overzicht van de ons bekende MRT-praktijken in Nederland: klik hier
Staat uw MRT praktijk er nog niet tussen? 
Neem contact met ons op over de voorwaarden.

MRT literatuur
Voor een overzicht: van boeken en artikelen: klik hier
 
De donateurs
 • Krijgen minimaal twee keer per jaar een mailing met de activiteiten van de Stichting en de noviteiten op MRT-gebied. Onder de noviteiten vallen ook de nieuwe of vernieuwde publicaties, materialen, documenten als motorische testen, lesideeën, oefenkaarten e.d.. Deze worden gratis toegezonden of kunnen tegen een gereduceerde prijs worden aangeschaft.
 • Kunnen (minimaal) één avond per jaar op zogenaamde stichtingsavonden bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen, workshops te volgen, vragen te stellen e.d..
 • Worden (via de site) op de hoogte gehouden van de adressenbestanden van: kinderfysiotherapeuten, functionele optometristen (optologen), podotherapeuten e.d..
 • Kunnen specifieke materialen als zitballen, foamballen, pedalo’s e.d. via de stichting aanschaffen.
 • Meer informatie over de Stichting: klik hier
Het donateurs aanmeldingsformulier
Dit digitale formulier staat op www.mrtinbeweging.net 
 
Kosten donateurschap
Individuele donateurs betalen een jaarlijkse bijdrage van €17,- 
Scholen €27,- 
Mytylscholen €34,50 
Opleidingen & grote instellingen €60,-.
 
Aanmelding stichtingsavond voor donateurs
Let op!  Donateurs kunnen gratis deelnemen.  
Vul s.v.p. wel alles in, maar je krijgt geen factuur.
 

Inschrijven

Geef bij 'Opmerkingen' s.v.p. aan:

voorkeur workshops

 • 1e keuze workshop = ?
 • 2e keuze workshop = ?
 • 3e / reservekeuze   = ?
Inschrijving voor Studieavond st. MRT in Beweging in Haarlem
Een e-mailadres is vereist voor gebruikers die niet zijn geregistreerd op deze website. Als u een geregistreerde gebruiker van de deze website bent, login om in te schrijven voor dit Evenement.