4 Skills test | Betrouwbaarheid en validiteit | 4S-en test

4 Skills Test (4ST) betrouwbaar en valide

De 4 vaardigheden-test of de 4 S-en test heten tegenwoordig de 4 Skills Test, kortweg 4ST. De 4ST is de afgelopen 25 jaar (door)ontwikkeld door Hans Stroes en Wim van Gelder.

De 4ST wordt in het bewegingsonderwijs (LO) en MRT veel gebruikt om de motorische vaardigheid van kinderen te bepalen.
 
De afgelopen 3 jaar heeft het lectoraat Bewegingswetenschappen van de HVA en met name promovendus Tim van Kernebeek de 4ST onderzocht op zijn validiteit, test-hertest betrouwbaarheid en de inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid.
 

Het onderzoeksproject

Het onderzoeksproject 'Gymmermansoog' dat de betrouwbaarheid onderzocht is op 28 januari 2016 van start gegaan. Het project meet de motoriek van basisschoolleerlingen zodat haperingen in de motorische ontwikkelingen vroegtijdig gesignaleerd worden. Tijdens een meetweek werd bij kinderen de motorische vaardigheid gemeten aan de hand van drie testen, waaronder de 4ST. Lees hier meer over het project 'Gymmermansoog'.
 

Betrouwbaarheid 

De 4ST wordt door veel gymleraren gebruikt om de grove motoriek van bassischoolleerlingen te bepalen. Ondanks dat was er tot op heden nog vrij weinig bekend over de betrouwbaarheid en validiteit van deze scan. Daarom is er binnen het project Gymmermansoog onderzoek gedaan naar de test-hertest betrouwbaarheid en de inter-beoordelaasbetrouwbaarheid van de 4ST.

Uitkomst onderzoek: een zogenaamde ICC score van 0.70 wordt als voldoende beschouwd. Uit het onderzoek bleek dat de test-hertest betrouwbaarheid bij 624 kinderen van 6 tot 13 jaar een ICC score had van 0.93. De inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid had bij 583 kinderen een ICC score van 0.97. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de 4-vaardighedenscan een betrouwbaar instrument is om de grove motoriek van basisschoolleerlingen te bepalen. Zowel de test-hertestbetrouwbaarheid als de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid zijn goed.

Lees hier meer over de betrouwbaarheid en validiteit van de 4 ST.
 

Validatie

Naast de vastgestelde betrouwbaarheid is de validiteit van belang. Meet de test wat het zegt te meten (motorische vaardigheid/ deelname bekwaamheid in bewegingssituaties)?

Een antwoord op deze vraag is niet alleen van belang voor de leerkracht zelf, maar is belangrijk voor een goede/gefundeerde communicatie met bijvoorbeeld de jeugdarts en de kinderfysiotherapeut. 

Ook dit onderzoek is afgerond en gepubliceerd.

Voor een uiteenzetting van de werkwijze en resultaten in het Nederlands: klik hier

Voor het wetenschappelijk artikel: klik hier

Momenteel is het lectoraat bezig met een onderzoek en publicaties rond:

  • Afkapwaarden
  • De richting en efficiëntie van de zorgpaden (in Amsterdam) nadat is vastgesteld dat het kind een motorische achterstand heeft
  • Een handleiding voor het efficiënt af nemen van de 4ST in verschillende situaties
  • Werkwijze en effect van MRT op motorische vaardigheid, zelfbeeld en sport/beweegparticipatie

Wordt vervolgd..