Cursus

Basiscursus deel B - ONLINE

datum: 
06/11/2020 - 10:00 - 13/05/2021 - 17:00

Basiscursus MRT Deel A - ONLINE
Deze online cursus gaat van start met een studiedag op vrijdag 6 november op een locatie centraal in Nederland. Het vervolg gaat daarna online verder.

Basiscursus deel A - ONLINE

datum: 
07/09/2020 - 10:00 - 11/02/2021 - 17:00

Basiscursus MRT Deel A - ONLINE
Deze online cursus gaat van start met een studiedag op maandag 7 september op een locatie centraal in Nederland. Het vervolg gaat daarna online verder.

Basiscursus MRT Deel B - Rotterdam/Schiedam

datum: 
15/09/2020 - 15:30 - 15/02/2021 - 19:00

Basiscursus MRT Deel B
De Basiscursus bestaat uit deel A en B. In deel B
 wordt het gehele MRT-proces doorlopen. Zowel op de opleiding met instructie en voorbeelden als in de eigen praktijk met een eigen casus.

Basiscursus MRT Deel A & B - Heerlen

datum: 
24/09/2020 - 15:30 - 13/05/2021 - 19:00

Basiscursus MRT Deel A

Vervolgcursus MRT - Breda

datum: 
16/09/2020 - 14:30 - 19/05/2021 - 18:30

Na de Basiscursus MRT volgt de Vervolgcursus MRT.
Deze Vervolgcursus MRT bestaat uit 36 contacturen.

Centraal staan het zelfstandig diagnosticeren, het opstellen van (groeps)handelingsplannen, het werken met een kleine groep kinderen en het evalueren van de effecten van de interventies.

Basiscursus MRT Deel A & B - Breda

datum: 
23/09/2020 - 15:30 - 12/05/2021 - 20:30

Basiscursus MRT Deel A

Cursus Schrijven zonder pen 1 - Drachten

datum: 
27/01/2021 - 14:30 - 10/06/2021 - 17:30

Cursus Schrijven zonder pen 1
Deze cursus kan een onderdeel vormen van de Opleiding tot Motorisch Remedial Teacher.

Basiscursus MRT Deel B - Drachten

datum: 
10/02/2021 - 08:30 - 17/06/2021 - 18:00

Basiscursus MRT Deel B
De Basiscursus bestaat uit deel A en B. In deel B
 wordt het gehele MRT-proces doorlopen. Zowel op de opleiding met instructie en voorbeelden als in de eigen praktijk met een eigen casus.

Basiscursus MRT Deel A - Drachten

datum: 
30/09/2020 - 14:30 - 03/02/2021 - 18:00

Basiscursus MRT Deel A
Motorische Remedial Teaching (MRT) kan worden omschreven als extra zorg voor kinderen die problemen ervaren in speel- en bewegingssituaties. Het verkleinen van deze bewegingsproblemen kan grote invloed hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Cursus Schrijven zonder pen 1 - Breda

datum: 
14/01/2021 - 16:30 - 04/06/2021 - 20:30

Cursus Schrijven zonder pen
Deze cursus kan een onderdeel vormen van de Opleiding tot Motorisch Remedial Teacher.