Hans Stroes

Cursus Schrijven zonder pen 1 - Rotterdam

datum: 
09/09/2019 - 13:00 - 12/12/2019 - 16:00

Cursus Schrijven zonder pen
Deze cursus kan een onderdeel vormen van de Opleiding tot Motorisch Remedial Teacher.

Cursus Schrijven zonder pen 2 - Zwolle&Utrecht

datum: 
02/10/2019 - 10:00 - 01/04/2020 - 18:00

Deze cursus is een vervolg op de cursus Schrijven zonder pen 1 (MRT kleine motoriek & schrijven), waarin het accent ligt op het ontwikkelen van kleine motoriek en het remediëren van één kind.  Het accent in deel 2 ligt op groeps-MRT, schrijven en verdieping. Een praktische cursus waarvan de inhouden direct toepasbaar zijn in de eigen situatie.

Basiscursus MRT Deel B - Almelo

datum: 
28/10/2019 - 16:30 - 28/05/2020 - 20:30

Basiscursus MRT Deel B
De Basiscursus bestaat uit deel A en B. In deel B
 wordt het gehele MRT-proces doorlopen. Zowel op de opleiding met instructie en voorbeelden als in de eigen praktijk met een eigen casus.

Basiscursus MRT Deel B - Drachten

datum: 
29/01/2020 - 14:00 - 17/06/2020 - 17:30

Basiscursus MRT Deel B
De Basiscursus bestaat uit deel A en B. In deel B
 wordt het gehele MRT-proces doorlopen. Zowel op de opleiding met instructie en voorbeelden als in de eigen praktijk met een eigen casus.

Basiscursus MRT Deel A - Drachten

datum: 
25/09/2019 - 14:00 - 13/02/2020 - 17:00

Basiscursus MRT Deel A
Motorische Remedial Teaching (MRT) kan worden omschreven als extra zorg voor kinderen die problemen ervaren in speel- en bewegingssituaties. Het verkleinen van deze bewegingsproblemen kan grote invloed hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Cursus Schrijven zonder pen 1 - Eindhoven

datum: 
07/01/2020 - 16:30 - 26/05/2020 - 20:30

Cursus Schrijven zonder pen
Deze cursus kan een onderdeel vormen van de Opleiding tot Motorisch Remedial Teacher.

Basiscursus MRT Deel A - Almelo

datum: 
17/10/2019 - 16:30 - 06/02/2020 - 21:00

Basiscursus MRT Deel A
Deze cursus wordt georganiseerd door Alles in beweging. 

Motorische Remedial Teaching (MRT) kan worden omschreven als extra zorg voor kinderen die problemen ervaren in speel- en bewegingssituaties. Het verkleinen van deze bewegingsproblemen kan grote invloed hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Cursus Schrijven zonder pen 1 - Oestgeest

datum: 
03/02/2020 - 16:30 - 22/06/2020 - 20:30

Deze cursus kan een onderdeel vormen van de Opleiding tot Motorisch Remedial Teacher. 

Ontwikkel je eigen visie op schrijven en help kinderen met kleinmotorische/ schrijfproblemen!

Vervolgcursus MRT - Drachten

datum: 
11/09/2019 - 14:30 - 03/06/2020 - 18:00

Na de Basiscursus MRT volgt de Vervolgcursus MRT.
De Vervolgcursus MRT bestaat uit 9 bijeenkomsten (+/- 36 contacturen).

Cursus Schrijven zonder pen 1 - Almelo

datum: 
27/02/2020 - 16:30 - 25/06/2020 - 20:30

Deze cursus wordt georganiseerd door Alles in beweging
Deze cursus kan een onderdeel vormen van de Opleiding tot Motorisch Remedial Teacher. 

De cursus Schrijven zonder pen bestaat uit 5 bijeenkomsten van circa 3,5 uur (18 uur totaal).

Thema's: