Cursussen zwemmen

Inspiratiesessie ‘Modern zwemonderwijs’

Zwemles: een feest voor elk kind!

Voor een kind zou elke zwemles als een ‘warm bad’ moeten aanvoelen. Elk zwembad en elke professional zal deze doelstelling onderschrijven. In het (bewegings)onderwijs is dat niet anders, toch is de realiteit weerbarstig. Op meerdere manieren, zie ook ons nieuwsbericht.

Wim van Gelder en Hans Stroes delen bij deze scholing hun expertise vanuit het onderwijs en verschillende sportbonden. Beiden beschikken over een rijke ervaring met veranderprocessen, zowel op pedagogische gebied als (zwem)onderwijsinhoudelijk. Hans en Wim zijn samen met Bastiaan Goedhart de auteurs van de methode Basislessen bewegingsonderwijs, de meest gebruikte methode voor het bewegingsonderwijs in Nederland. De methode heeft uitgangspunten als:

  • iedereen is actief/beweegt
  • op zijn eigen niveau
  • met zijn eigen uitdaging
  • zonder oordeel

Ook in het zwemonderwijs zouden deze uitgangspunten zeer waardevol zijn.

Daarnaast komt ook de wetenschappelijke onderbouwing vanuit de nieuwste principes op motorisch leren aan bod. De voordracht wordt rijkelijk geïllustreerd met voorbeelden en videobeelden.

Na deze inspiratiesessie kunnen wij teams/zwembaden begeleiden bij de implementatie van de (zelf gekozen prioriteiten en principes). Wij werken samen met andere experts die (in overleg) hun expertise ter beschikking kunnen stellen.

Hieronder een aantal thema's voor een scholing of workshop:

             spelenderwijs lesgeven

             gedifferentieerd zwemonderwijs

             het toepassen van de nieuwste inzichten met betrekking tot motorisch leren 

             motorische ontwikkeling & zwemles

             een leerlingvolgsysteem voor het zwemonderwijs

             alles ingebed in een pedagogische en praktische setting


Inspiratie workshop

duur: 1 tot 1,5 uur

Inspiratie studiemiddag

duur: circa 3 uur 

Cursus zwemonderwijs

duur: 3 bijeenkomsten van circa 3 uur

Een voorbeeld van een cursus is de cursus Motorische ontwikkeling en zwemles. Deze cursus is inmiddels 7 keer gegeven op verschillende locatie door heel Nederland.

 

Alles in Beweging werkt intensiever samen met de zwemwereld.

Naast workshops op studiedagen, inspiratiesessies en cursussen Motorische ontwikkeling en zwemles bij diverse zwembaden, wordt er samengewerkt met Sportfondsen Nederland.

Deze scholingen worden over het algemeen incompagny aangeboden, maar ook individuele scholingsvragen worden gebundeld en kunnen leiden tot een bijeenkomst of cursus.

Mocht u vragen hebben, bel of mail gerust voor meer informatie of overleg over maatwerktrajecten.

E-mailadres: info@allesinbeweging.net