Masterclass - Alkmaar

datum: 
12/03/2019 - 16:00 - 21:30

Masterclasses

dinsdagavond 12 maart 2019 in Alkmaar

Een avond met de nieuwste inzichten

Een avond met passionele masters

Een avond om niet te vergeten

10 jaar Alles in Beweging
20 jaar schoolpleinontwikkeling
25 jaar cursussen en opleiding MRT
30 jaar methode Basislessen Bewegingsonderwijs

In deze periode zijn vele nieuwe ideeën, projecten, samenwerkingsverbanden, producten en scholingen ontwikkeld. Wim van Gelder, Bastiaan Goedhart en Hans Stroes laten tijdens de masterclass hun meest inspirerende lezingen horen. De avond wordt ingeleid door ‘Master’ Marcel van Herpen, auteur van: ‘Ik, de leraar’, ‘Wij, de leraar’, ‘Ik, de coach’ & ‘Duurzaam opleiden en Ontwikkeling’.

  

Hier kom je te zitten: op het middenterrein van het Sportpaleis in Alkmaar.

Maximaal 100 deelnemers, dus meld je tijdig aan. VOL = VOL.

Locatie:

Sportpaleis Alkmaar
Terborchlaan 200
1816 MH Alkmaar

 

Programma 
16.00 – 16.30 uur      Inloop met koffie / thee
16.30 – 17.15 uur      Masterclass Marcel van Herpen
17.15 – 17.25 uur      Energizers
17.25 – 18.00 uur      De onzin van koprol en salto, Wim van Gelder
18.00 – 18.45 uur      Diner
19.00 – 20.15 uur      Workshopronde 1
20.15 – 20.30 uur      Pauze
20.30 – 21.45 uur      Workshopronde 2
21.45 – 22.15 uur      Evaluatie, certificaat & borrel

Doelgroep:       
Vakleerkrachten, groepsleerkrachten, combinatie-functionarissen, bestuurders, directie, buurtsportcoaches, studenten en iedereen die te maken heeft met bewegen en spelen binnen het basisonderwijs.

Kosten:
€ 295,- inclusief diner

Workshops:

1.      Dynamische schooldag
2.      Vallen als fundament van de ontwikkeling van risicocompetenties
3.      Ontwikkelen van de fijne motoriek & handschriftontwikkeling
4.      Een motorlab opzetten voor groep 1 t/m 4
5.      Bewegen en spelen zuur(stof) voor de ontwikkeling van het kind
6.      Verdiepende workshop van Marcel van Herpen
7.      Veiligheid en aansprakelijkheid in de lessen bewegingsonderwijs en op het schoolplein
8.      Veiligheid en aansprakelijk voor schoolleiders en bestuurders

Lees hieronder meer over de workshops of download de folder.

Workshop 1 - Dynamische schooldag, Wim van Gelder

Het besef dat minder stilzitten en dus een meer dynamische schooldag voor kinderen prettiger en effectiever is groeit. Ook het aantal praktische uitwerkingen is de laatste jaren gegroeid, maar een school- omvattende aanpak gedurende het gehele schooljaar is op zeer weinig scholen gerealiseerd. Deze workshop geeft een overzicht van de mogelijkheden en doelen om de schooldag te voorzien van meer beweging en/of expressie.

Workshop 2 - Vallen als fundament van de ontwikkeling van risicocompetenties,
Wim van Gelder

Of beter: ‘leer kinderen aanvaardbare risico’s nemen’. Omdat kinderen veel minder buitenspelen dan vroeger, hebben kinderen veel minder ervaring met het inschatten en nemen van risico’s. Kinderen zijn nu motorisch minder vaardig, minder fit en hebben vaker botbreuken. En als kinderen (en volwassenen en oudere) goed kunnen vallen, ondernemen zij meer, breken minder vaak botten en hebben meer zelfvertrouwen. Zie diverse onderzoeken, o.a. www.veiligheid.nl.  Zouden hierdoor de lessen bewegingsonderwijs veranderen? Hoe? En onze feedback en rapportage?  Een workshop over het (leren) nemen van risico’s, falen en vallen. Hoe lokken we prettig falen en vallen uit?

Workshop 3 - Het ontwikkelen van de fijne motoriek & handschriftontwikkeling,
Hans Stroes

De laatste jaren duiken steeds vaker verhalen en onderzoeken op dat kinderen minder ‘handig’ worden.  Dat is niet alleen op school te merken aan de afgenomen knutsel-/teken-/schrijfvaardigheid, maar ouders merken het ook thuis. Veel kinderen, met name jongens, zijn onhandiger aan tafel, bij spelletjes en huishoudelijke klusjes. Heeft de school hierin een taak?  Wat hoort in de klas en wat in speellokaal, gymzaal of op schoolplein?  In deze theorieworkshop leer en ervaar je dat ontwikkelen van de grote en kleine motoriek eigenlijk heel dicht bij elkaar liggen. De deelnemers maken kennis met aantrekkelijke bewegingsactiviteiten die aangeboden kunnen worden in de klas, op het schoolplein of in speellokaal of gymzaal. Wie weet geef jij na deze workshop voortaan ook elke week ‘handengym’. 
Daarnaast wordt aandacht besteed aan schrijfvoorwaarden.  Wanneer is een kind aan schrijven toe en hoe kun je het aanvankelijk schrijven het beste aanbieden.  In de praktijk blijkt dat het schrijfonderwijs bij de start in groep 3 voor veel kinderen te vroeg komt.

Workshop 4 - Een motorlab opzetten voor groep 1 t/m 4, Hans Stroes

Het ‘Motorlab’ (bewegingscircuit in de speelzaal) is geïnspireerd door een Amerikaanse filmpje van ‘Ready bodies, learning minds’, dat beelden liet zien van een Motorlab in de speelzaal. Aanleiding voor de bedenkers was dat er steeds meer onrustige, onrijpe kinderen op school komen, die moeite hebben met schoolse vaardigheden. Door 2 of 3 keer per week, op de dagen dat er geen gymles is, met de klas een motorlab te doen, ging niet alleen de motoriek snel vooruit, maar ook het gedrag en zelfs cognitieve vaardigheden. Maar liefst 70% verhoging in leesvaardigheid claimde het filmpje.
Sinds 2 jaar wordt gewerkt aan de Nederlandse versie van een Motorlab. Circuitonderdelen zijn grote en kleine motoriek, maar ook wordt er gewerkt aan taal- en rekenonderdelen. Bewegend leren dus. De deelnemende klassen zijn enthousiast. In deze theorieworkshop worden filmpjes van verschillende circuits getoond en uitgelegd hoe het circuit werkt.  Welke voor- en nadelen kom je in de praktijk tegen en wat zijn de effecten? Rianne Jurna, student Master Onderwijskunde, heeft onderzoek gedaan. Haar bevindingen worden gepresenteerd.

Workshop 5 - Bewegen en spelen (zuur)stof voor de ontwikkeling van het kind, Bastiaan Goedhart

De gymles, you love it or you hate it. Weinig vakken maken zoveel emoties los als de les bewegingsonderwijs. De één kijkt er naar uit en de ander doet er alles aan om er onderuit te komen.  Waar komen deze trauma’s vandaan? En wat kunnen we eraan doen?  Aan de hand van een aantal (hilarische) fragmenten van o.a. bekende en minder bekende Nederlanders bekijken we hoe de beeldvorming van ons vak tot stand komt. Behalve lachen om de karikaturen van de gymles bekijken we ook aan welke knoppen we kunnen draaien om een positieve impuls te geven aan de vele momenten waarop kinderen met elkaar spelen en bewegen in het onderwijs.

Workshop 6 - Verdiepende workshop, Marcel van Herpen

 In deze workshop wordt dieper in gegaan op de inhoud van de masterclass. Marcel speelt in op actuele praktijksituaties. Weten wat je moet doen, als je niet weet wat je moet doen. Elke gymdocent is soms de leraar die hij wil zijn en soms de leraar die hij liever niet wilt zijn.  We komen allemaal regelmatig is situaties, waarin we niet precies weten wat we moeten doen. En toch… in pedagogische zin is het van belang dat je weet wat je moet doen als je niet weet wat je moet doen…   
Bij conflicten kiezen we vaak voor de groep of de voortgang van het spel. Toch is het mogelijk om tegemoet te komen aan de behoeften van individuele kinderen én een juist vervolg te kiezen voor de hele groep. De realiteit stelt ons voor complexe vraagstukken. Marcel van Herpen biedt een nieuw perspectief, waarin je complexe antwoorden steeds eenvoudiger kunt geven! 

Workshop 7 - Veiligheid en aansprakelijkheid in de lessen bewegingsonderwijs en op het schoolplein, Bastiaan Goedhart

Bedoeld voor vakleerkrachten, gespecialiseerde groepsleerkrachten, leerkrachten met een beperkte bevoegdheid en combinatiefunctionarissen.
Aansprakelijkheid is voor veel betrokkenen in het onderwijs een beangstigend woord. Het zijn zaken waar we liever niet over nadenken en vrijwel iedereen in het onderwijs wil altijd het beste voor al zijn kinderen. Met dat uitgangspunt kunnen we toch weinig verkeerd doen?  We voelen echter ook dat er al jaren een tendens is dat ouders mondiger zijn, verantwoording willen en sneller de juridische weg weten te vinden om hun gelijk te halen. Een andere tendens is de overbezorgdheid van ouders in combinatie met de afnemende fysieke vaardigheid. Het aantal ongelukken (blessures) neemt toe en ook het aantal claims. Berichtgevingen in de media (zoals het verdronken meisje in Rhenen) dragen ertoe bij dat het bevoegd gezag en leerkrachten vraagtekens zetten bij de organisatie van sport en spel op hun school.  
In deze workshop gaan we dieper in op concrete casuïstiek en de betekenis hiervan voor de vak-en groepsleerkracht. Wat zijn de belangrijkste punten die elke leerkracht zou moeten weten bij het organiseren van een les bewegingsonderwijs, buitenspelen, schoolreisje, sportdag etc.

Workshop 8 - Veiligheid en aansprakelijkheid; voor bestuurders en schoolleiders, Brechtje Paijmans

Leerlingen bewegen en spelen. Trampoline springen, pylonenroof, een ‘vliegende mat’. Hoewel de meeste activiteiten gelukkig goed gaan, zijn (gym)ongevallen nooit helemaal te voorkomen. Dat geldt helaas ook voor aansprakelijkstellingen, bijvoorbeeld bij serieus letsel van een leerling of een hoog opgelopen conflict met de ouders. De maatschappelijke tendens is dat scholen méér aan bewegen zouden moeten doen: in de strijd tegen inactiviteit en omdat vaker en meer bewegen mogelijk een positief effect heeft op de leerprestaties. Dit staat soms echter op gespannen voet met de eveneens toenemende angst bij ouders en/of scholen. Het onderwerp leidt dan ook regelmatig tot discussie, bijvoorbeeld over bevoegdheden, verantwoordelijkheid, het inzetten van ouders, et cetera, zowel voorafgaand aan een ongeval als daarna.
Verantwoordelijkheid brengt niet automatisch aansprakelijkheid mee, maar wanneer is de school wel aansprakelijk? Scholen zijn (over het algemeen) verzekerd tegen het risico van aansprakelijkheid voor schade van leerlingen en docenten. Dat brengt mee dat de behandeling van schade na een (gym)ongeval doorgaans door de verzekeraar uit hun handen wordt genomen en dat scholen ook financieel vrijwel geen risico lopen. Toch moet ook een school (of bevoegd gezag) betrokken blijven bij deze (gym)ongevallen, niet alleen achteraf, als een (gym)ongeval inderdaad heeft plaatsgevonden, maar ook vooraf, preventief.
In deze workshop wordt ingegaan op het algemene toetsingskader voor de aansprakelijkheid van scholen bij (gym)ongevallen en op de relatie tussen aansprakelijkheid en bevoegdheid. Daarnaast worden tips gegeven hoe te handelen na een (gym)ongeval.  
De workshop wordt verzorgd door Brechtje Paijmans, advocaat en gepromoveerd op de aansprakelijkheid van scholen. Ze heeft inmiddels jarenlange ervaring in het (juridisch) bijstaan van scholen en (vak)leerkrachten bij uiteenlopende (aansprakelijkheid)geschillen met ouders.

  Inschrijven kan alleen via de link hiernaast!

Anderen attent maken op deze avond? 
Download de flyer en stuur 'm door.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LET OP: Inschrijvingen via het onderstaande formulier komen helaas NIET bij ons binnen.

Inschrijven kan via de ronde banner hierboven.
Inschrijvingen gesloten voor dit Evenement