Studieavond 'Dynamische schooldag' Eindhoven

datum: 
31/03/2020 - 16:00 - 22:00

Studieavond 'Dynamische schooldag'
Bewegen en leren gaan hand in hand!

Dinsdagavond  31 maart 2020 in Eindhoven

Programma 

18.00 – 18.30 uur      Inloop met koffie / thee
18.30 – 18.45 uur      Intro ‘Dynamische schooldag’ door Wim van Gelder
18.50 – 19.40 uur      Workshopronde 1
19.45 – 20.35 uur      Workshopronde 2
20.40 – 21.00 uur      Pauze
21.05 – 21.55 uur      Workshopronde 3
21.55 – 22.00 uur      Evaluatie en certificaat

Doelgroep:       
(vak)leerkrachten basisonderwijs, combinatiefunctionarissen, directie.

Kosten:           
€ 120,-  
€ 175,- inclusief MAP* met beweegkaarten
voor donateurs St. MRT in beweging en studenten € 10,- korting

* Deze MAP bestaat uit 45 tot 50 gelamineerde beweegkaarten. Vanuit elke workshop (5) zijn 10 beweegkaarten terug te vinden in de map. Dus ook als u een bepaalde workshop niet gevolgd heeft krijgt u doormiddel van de map toch de praktische handvatten aangereikt om direct mee aan de slag te gaan.

Workshops

 1. Dynamische schooldag - Wim van Gelder
 2. Meer en leuker bewegen op het schoolplein - Bastiaan Goedhart
 3. Meer bewegen in de klas - Hans Stroes
 4. Bewegend rekenen op het schoolplein - Ron ten Broeke
 5. Letterhinkelen; leer sneller en leuker spellen - Wendy Bezemer
Traditioneel zitten kinderen op school veel stil. Inmiddels weten we – vanuit onderzoek en ervaring ;-) – dat kinderen veel te lang stil zitten. Te lang als we kijken naar gezondheidseffecten, maar ook te lang als er gekeken wordt naar concentratie en leerrendement. De laatste voorstudie van het Mulier instituut ‘Effecten van sport en bewegen op de basisschool’ geeft hiervan een overzicht.

Onderzoek geeft aan dat er (hoogst waarschijnlijk) veel winst te behalen is als de schooldag dynamischer wordt gemaakt. Winst in de zin van welbevinden, gezondheid en leeropbrengsten.

De opbrengst gerichte verbeterprogramma’s op cognitief gebied bestonden vooral uit meer uren maken.  Meer rekenen, langer begrijpend lezen etc.. 

Het besef dat een dynamische schooldag voor kinderen prettiger en effectiever is groeit. Ook het aantal praktische uitwerkingen is de laatste jaren gegroeid, maar een school- omvattende aanpak gedurende het gehele schooljaar is op zeer weinig scholen gerealiseerd. Praktische voorbeelden daarvan ontbreken.

Deze studieavond licht een aantal mogelijkheden – praktisch – toe:

 • Meer en leuker buiten bewegen (pauze en bewegingsonderwijs): hoe verdeel je dat? Hoe vermeld je dat in het activiteitenrooster? Wat vind de inspectie? Welke randvoorwaarden zijn van belang?
 • Bewegend naar school
 • Meer bewegen in de klas – als tussendoortje. Van actief tot meditatief
 • Bewegingscircuits/hoeken in de klas
 • Bewegingsonderwijs op het schoolplein
 • Actiever verwerken van lesinhouden
 • Buiten lesgeven/outdoor classroom
 • Een limiet aan stilzitten. Regel: maximaal 30 minuten?

Alles in Beweging maakt tijdens deze studieavond de vertaalslag van de vele onderzoeken naar de praktijk om zo het onderwijs te stimuleren bewegen een structurele plek in het onderwijs te geven.  Een voorbeeld is de ontwikkeling van de Bewegen en leren top 10©. Tien manieren om op school meer te bewegen, minder te zitten en bewegen en leren te integreren.  


Workshopbeschrijvingen

Workshop 1     Dynamische schooldag - Wim van Gelder (Alles in Beweging)

Kinderen zitten te lang stil en dat beperkt de leeropbrengst en het welzijn van kinderen. In de afgelopen 10 jaar is er veel onderzoek gedaan naar de wijze waarop we een schooldag voor kinderen en leerkrachten dynamischer kunnen vormgeven.

Uit onderzoek blijkt dat:

 • in de meeste klassen kinderen veel te lang stil zitten. De concentratie daalt en spieren atrofiëren;
 • hoe meer zintuigen bij leerprocessen betrokken zijn, hoe beter de lesstof beklijft;
 • in de buitenlucht lesgeven bijzonder effectief blijkt; er effectieve mogelijkheden zijn om bewegen en leren te combineren.

In deze theorieworkshop worden bovenstaande onderzoeken kort toegelicht en komen verschillende mogelijkheden aan bod om de schooldag dynamischer te maken. 

Workshop 2     Meer en leuker bewegen op het schoolplein - Bastiaan Goedhart (AiB)
 
In deze theorieworkshop bespreken we de mogelijkheden om het schoolplein als prominente beweegplek aan te pakken. Het schoolplein (en de pauze) biedt veel mogelijkheden om kinderen meer en leuker te laten bewegen. Het schoolplein is in veel gevallen de plek waar kinderen het meest zou den kunnen bewegen. Maar dan moet het wel een fijne omgeving zijn voor alle kinderen.
We zoomen in deze workshop met name in op:
 • Organiseren van de groepen buiten 
 • Structureren van de ruimte
 • Aanbieden van (los) materiaal
 • Transfer met de les bewegingsonderwijs
 • Begeleiding op het plein 
Een workshop met veel videobeelden en ideeën die de volgende dag toegepast kunnen worden.
 
  

Workshop 3     Meer bewegen in de klas - Hans Stroes (AiB)

In deze theorieworkshop gaan we in op de verschillende mogelijkheden om meer te bewegen in de klas, zoals: 
 • dynamisch (en minder) zitten
 • bewegingstussendoortjes
 • beweeghoek
 • handengymles / bewegingscircuit
Vanzelfsprekend komen de deelnemers zelf regelmatig in beweging.
 
 
Workshop 4     Bewegend rekenen op het schoolplein - Ron ten Broeke (Beweeg Wijs)

In de klas vindt begripsvorming van het rekenen plaats en worden oplossingsprocedures aangeboden en geoefend. Automatiseren en memoriseren van lastige concepten (zoals splitsen, over het honderdtal, breuken) vraagt meer oefening om tot vlot leren rekenen te komen. Door bewegend rekenen wordt een extra dimensie gecreëerd waarbij ook andere zintuigen worden aangesproken en leerlingen met plezier context-gebonden oefenen, zodat een stevige basis ontstaat voor het meer abstract functioneren.

Het bewegend oefenen gebeurt in spelvorm onder begeleiding, waarbij aandacht is voor interactie en eigen inbreng van leerlingen, zodat gericht kan worden geoefend op eigen niveau. Maak kennis met ons rekenplein voor groep 1 t/m 4 of groep 5 t/m 8 en de boeiende onderwijsinhoud. Met adviestips over de aanleg van het rekenplein en een scholingstraject voor optimaal gebruik. 

 


Workshop 5     Letterhinkelen; leer leuker en sneller spellen- Wendy Bezemer

Groningse onderzoekers (Fit en Vaardig op school) ontdekten dat leerlingen die driemaal per week al bewegend taal- en rekenles krijgen beter kunnen spellen en rekenen. Bovendien concentreren ze zich na de “bewegende les” beter op hun taken. In dit project werd klassikaal gereageerd op de vraag van de leerkracht door het antwoord ‘springend’ te geven. Wat is er mogelijk als het niveau van het aanbod (nog) beter is toegespitst op de behoeften van het kind. En de activiteit mogelijk zelfstandig kan worden uitgevoerde en (nog) motiverender is!?

Maak kennis met de mogelijkheden om taal- en spellingslessen te koppelen aan bewegen. D.m.v. Letterhinkelen kan er op eenvoudige manier een verbinding worden gelegd  tussen leren spellen in de klas en bewegen in de gymzaal.  Groepsleerkrachten en vakleerkrachten kunnen hierin samenwerken.  De werk- en spelvormen zijn geschikt voor kleuters tot leerlingen in groep 8. Letterhinkelen is prima te combineren met verschillende taalmethodes, zoals “Veilig leren lezen”. De materialen van Letterhinkelen zitten  in een koffer, waardoor het inzetten ervan in gymzaal of op de gang eenvoudig is.

Voorbeeld van een werkwijze

Eén keer in de maand sluit een les bewegingsonderwijs aan bij de spellingsles die de leerkracht in de klas heeft behandeld. Kinderen kunnen dan d.m.v. werkkaarten hun opdrachten nogmaals oefenen. Het spellen wordt een stuk uitdagender als kinderen hinkelend/springend de woorden kunnen oefenen.  Daarnaast wordt de koffer ingezet  als oefenvorm tijdens de spellingsles door kinderen op de gang te laten hinkelen/springen. Kinderen die uitblinken in bewegen maar nog moeite hebben met spelling worden met Letterhinkelen in hun kracht gezet. 
Tijdens de workshop worden onze bevindingen gepresenteerd, de materialen gedemonstreerd en krijgen de deelnemers de kans zelf aan hun spelling en/of bewegingsonrust te werken…
 
    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijven alleen mogelijk via bovenstaande button

S.v.p. niet onderstaande formulier invullen.

  


 

 

Inschrijving voor Studieavond 'Dynamische schooldag' Eindhoven
Een e-mailadres is vereist voor gebruikers die niet zijn geregistreerd op deze website. Als u een geregistreerde gebruiker van de deze website bent, login om in te schrijven voor dit Evenement.