Leerkrachtgedrag

Deze cursus is een onderdeel van de Opleiding tot Motorisch Remedial Teacher. 

De cursus leerkrachtgedrag bestaat uit 4 bijeenkomsten van 3 uur.

Opleidingsplaats Startdatum Inschrijven 
Breda Nog niet bekend        
Den Haag zie --> data en inschrijven
(Drachten)   Zwolle        Nog niet bekend   data en inschrijven
(Enschede)   Zwolle Nog niet bekend data en inschrijven
Haarlem zie --> data en inschrijven
Venlo Nog niet bekend  

De cursist leert het eigen leerkrachtgedrag aan de hand van videobeelden volgens de principes van school- video-interactiebegeleiding te analyseren. Natuurlijk kijken we ook naar leerlinggedrag: als je goed kijkt, zie je wat kinderen van je nodig hebben.

Vragen als:

  • hoe verloopt geslaagde communicatie
  • ben ik goed te volgen voor kinderen 
  • ontvang ik hun initiatieven
  • geef ik ze een ontvangstbevestiging
  • benoem ik instemmend
  • hoe is mijn beurtverdeling
  • geef ik leiding vanuit beheersing of vanuit contact
  • wat als de communicatie anders verloopt bij zorgleerlingen

komen in de opleiding uitgebreid aan bod.

De bijeenkomsten hebben het karakter van een training in het analyseren en interpreteren van interactie tussen leerkracht-leerling en leerlingen onderling.

Met behulp van de feedbackregels en aan de hand van een kijkwijzer proberen we met elkaar inzicht te krijgen in eigen handelen. We leren een onderscheid maken tussen handelingen die effectief en ondersteunend zijn en welke niet. We bekijken de beelden van onze eigen lessen en passen de feedbackregels toe.

De cursisten voeren vooral aan de praktijk verbonden opdrachten uit.

Het vakmanschap blijkt uit de videobeelden en verslagen die de cursist tijdens de opleiding maakt en presenteert.

Voorwaarden
U dient een stage- of werksituatie  te hebben, waarin u lessen bewegingsonderwijs kan geven. U beschikt over de mogelijkheid met videobeelden te kunnen werken en heeft daarvoor toestemming van de ouders om het beeldmateriaal te gebruiken tijdens de bijeenkomsten.

Docent
Wim Clements

Contacttijd
4 bijeenkomsten van 3 uur = 12 uur

Studiebelasting
2 EC (inclusief portfolio)

Prijs
390,- inclusief cursusmateriaal ter waarde van 20,-

Studiemateriaal
De studiehandleiding wordt bij de eerste bijeenkomst verstrekt.

Note: De overheid stelt per 1 fte 500,- euro per jaar (extra) beschikbaar voor bijscholing. Ga vroegtijdig met je directie in overleg als je komend jaar graag een (eigen) scholing wilt volgen. Klik hier voor meer informatie.

Niveau
Post-HBO

Studiehandleiding
Klik hier voor de studiehandleiding van de cursus Leerkrachtgedrag in bewegingsituaties.

Inschrijven
Klik op de betreffende cursusplaats in bovenstaand schema of onderstaande button: