Leerkrachtgedrag

Deze cursus is een onderdeel van de Opleiding tot Motorisch Remedial Teacher. 

De cursus Leerkrachtgedrag in bewegingssituaties bestaat uit 4 bijeenkomsten van 3 uur.

Opleidingsplaats Startdatum Inschrijven 
Almelo data nog niet bekend  
Breda oktober 2020 data en inschrijven
Den Haag zie --> data en inschrijven
Drachten        data nog niet bekend   data en inschrijven
Haarlem zie --> data en inschrijven
Oegstgeest Data nog niet bekend data en inschrijven

De cursist leert het eigen leerkrachtgedrag aan de hand van videobeelden volgens de principes van school- video-interactiebegeleiding te analyseren. Natuurlijk kijken we ook naar leerlinggedrag: als je goed kijkt, zie je wat kinderen van je nodig hebben.

Vragen als:

  • hoe verloopt geslaagde communicatie
  • ben ik goed te volgen voor kinderen 
  • ontvang ik hun initiatieven
  • geef ik ze een ontvangstbevestiging
  • benoem ik instemmend
  • hoe is mijn beurtverdeling
  • geef ik leiding vanuit beheersing of vanuit contact
  • wat als de communicatie anders verloopt bij zorgleerlingen

komen in de cursus (zie folder) uitgebreid aan bod.

De bijeenkomsten hebben het karakter van een training in het analyseren en interpreteren van interactie tussen leerkracht-leerling en leerlingen onderling.

Met behulp van de feedbackregels en aan de hand van een kijkwijzer proberen we met elkaar inzicht te krijgen in eigen handelen. We leren een onderscheid maken tussen handelingen die effectief en ondersteunend zijn en welke niet. We bekijken de beelden van onze eigen lessen en passen de feedbackregels toe.

De cursisten voeren vooral aan de praktijk verbonden opdrachten uit.

Het vakmanschap blijkt uit de videobeelden en verslagen die de cursist tijdens de opleiding maakt en presenteert.

Voorwaarden
U dient een stage- of werksituatie  te hebben, waarin u lessen bewegingsonderwijs kan geven. U beschikt over de mogelijkheid met videobeelden te kunnen werken en heeft daarvoor toestemming van de ouders om het beeldmateriaal te gebruiken tijdens de bijeenkomsten.

Docent
Elise van Weene

Contacttijd
4 bijeenkomsten van 3 uur = 12 uur

Studiebelasting
2 EC (inclusief portfolio)

Prijs
425,- als losse cursus en 350,- als onderdeel van de MRT opleiding.

Studiemateriaal
De studiehandleiding wordt bij de eerste bijeenkomst verstrekt.

Note: De overheid stelt per 1 fte 500,- euro per jaar (extra) beschikbaar voor bijscholing. Ga vroegtijdig met je directie in overleg als je komend jaar graag een (eigen) scholing wilt volgen. Klik hier voor meer informatie.

Niveau
Post-HBO

Welke cursus is gepland?
Eind maart/begin april 2020 worden de cursussen weer gepland.
Kijk in onze agenda welke cursus al gepland zijn.

Inschrijven
Klik op de link van inschrijven.