Literatuur

Onderzoek, boeken, brochures en artikelen over buitenspelen en schoolpleinen

Onderzoek

• 2013 Gemeenten worstelen met speelbeleid - Anne Koning

Boeken

•  Bronnenboeken Bewegingsonderwijs voor de basisschool - deel 6 Seizoensgebonden en thematische bewegingsactiviteiten - C. Mooij (eindred. SLO), Bekadidact, Baarn, 1989, ISBN 9032106511

•  Basislessen bewegingsonderwijs deel 2 Spel – W. van Gelder & H. Stroes Elsevier Gezondheidszorg Reed Business Information BV, Maarssen 1994, ISBN 9035214781

• Bewegingsonderwijs in het speellokaal – Deel 5 Speelpleinactiviteiten - ’t Web, Werkgroep voor Bewegingsonderwijs, -therapie en –recreatie, Publicatiefonds van de ’t Web, Zwolle, 1998, ISBN 90-73218063

• De Groene Spelen voor jong en oud – H. van den Einden en R. Pecht, Albert Sickler bv, 2004, ISBN 9072594231

•  Bres spelenboek – F. Neefs, Tirion Uitgevers, 11e druk, juli 2003, ISBN 9060765060

• Buitenspel in het zonnetje - Caminada, G. & Y. Leenders, Christelijk Pedagogisch Studiecentrum, Hoevelaken, 1996, ISBN 978-90-6508-332-6

•  Van schoolplein tot speelplaats – C. Snoek en R. Maier, Kwintessens Uitgevers, Hilversum, 2003, ISBN 9057880830

•  Het buitenland, buitenspeelruimten voor 0 tot 4 jarigen – E. Hoekstra, I. van Liempd, F. de Vos, Elsevier, Maarssen, 2000, ISBN 9057496488

• Vrijbuiten, buitenspeelruimten voor 4 tot 12 jarigen – E. Hoekstra, I. van Liempd, F. de Vos, Elsevier, Maarssen, 2000, ISBN 9057496496

   Ruimte voor de jeugd - Platform Ruimte voor de jeugd i.s.m. Jantje Beton

Brochures

• Een schoolplein in de buurt, over voorwaarden en inrichting – J. Arends, brochure Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO), Almere, 2001

  Een schoolplein voor de buurt - Jantje Beton

Artikelen

  artikelen in het vakblad ‘Lichamelijke opvoeding - Uitgeverij KVLO, ISSN 0024-2810

• 2016 - Gymmen kan ook buiten het lokaal - PO-raad special

• 2016 - Onderzoek buiten les - DUO, Jantje Beton en IVM

• 2016 - Een rijke en boeiende buitenspelomgeving - in HJK - Alies Zaal

• 2015 - artikel De pauze op basisschool de Lunetten - W. van Gelder en B. Goedhart

• 2015 - artikel Het plein wacht (1) - W. van Gelder, B. Goedhart & M. Janssen

 2015 - artikel Het plein wacht (2) - W. van Gelder, B. Goedhart & M. Janssen

• 2014 - artikel Nieuwe wetgeving schoolpleinen

• 2012 - artikel Buitenspelen - W. van Gelder en B. Goedhart

• 2011 - artikel schoolpleinontwikkeling in DRS - A. Geuze

• 2008 - artikel De speelplaats is er voor iedereen - Alger van Hagen

• 2007 - artikel Buitenspelen en schoolplein onder de loep in JSW - B. Goedhart

• 2007 - artikel Schoolspeelplaats - Alger van Hagen

• 2007 - artikel Schoolplaza Finlandia in Wereld van het Jonge Kind 

• 2004 -  artikel op weg naar een levendig schoolplein JSW