LVS > Bewegen en Spelen

Het LVS bewegen en spelen is verbeterd > Stimuliz.nl

Het leerlingvolgsysteem ‘Bewegen en spelen’, beter bekend als de 4 S-en test, is ontworpen in 1996 door Wim van Gelder en Hans Stroes en heeft diverse versies gekend. In 2002 is het systeem beschreven in de uitgave Leerlingvolgsysteem Bewegen en Spelen (uitgeverij Elsevier, later Reed Business). In 2007 kwam de reeks Zorg voor beweging (Uitgeverij Esstede) uit en in 2015 vond de laatste verbetering plaats. Hier werkt Stimuliz mee.

Lees hier meer over het nieuwe leerlingvolgsysteem Stimuliz. 

Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen

Het boek 'Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen' wordt niet meer geleverd. Enerzijds omdat een aantal testonderdelen zijn verbeterd, anderzijds omdat de bijgeleverde software gedateerd was.

Hieronder vindt u de informatie over het oorspronkelijke leerlingvolgsysteem bewegen en spelen. 

Dit Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen is ontwikkeld om de bewegings- en spelontwikkeling van kinderen van 2 t/m 16 jaar te kunnen observeren en registreren. Door het kennen van het vaardigheidsniveau van kinderen, wordt het beter mogelijk om kinderen optimale kansen te bieden zich op het gebied van spelen en bewegen te ontwikkelen.

Het systeem bestaat uit vier onderdelen:

  • motorische vaardigheid
  • spelinzicht
  • gedrag in spelsituaties
  • klein-motorische vaardigheid
Website over M.R.T.
Op www.mrtinbeweging.net kunt u filmpjes van observaties bekijken en is er de mogelijkheid om diverse formulieren te downloaden.
 
Bekijk hieronder de film (leraar24)
Wim van Gelder vertelt over het belang van dit leerlingvolgsysteem en wat het kan opleveren.
 

Artikel en powerpoint LVS

Als een blijvende achterstand bij een kind zorgt dat het afhaakt bij het spelen en bewegen in de lessen bewegingsonderwijs, op het schoolplein en/of bij het buiten spelen, dan kan extra zorg uitkomst bieden. Het ontwikkelingsniveau van het kind kan - met behulp van de registratieformulieren die bij het Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen horen - in kaart worden gebracht. 

In het boek wordt het gebruik van de registratieformulieren toegelicht. Tevens wordt een aantal werkwijzen beschreven en wordt er ingegaan op de motorische ontwikkeling van het kind en het aanbieden van bredere zorg.
De bijbehorende cd-rom - met o.a. alle registratieformulieren - maakt het invoeren van gegevens, het bijhouden en printen van registraties eenvoudig. 
 
Het Leerlingvolgsysteem is methodeonafhankelijk, kan in elke accommodatie worden afgenomen en vraagt van de gebruiker een geringe tijdsinspanning.

Tot de gebruikersgroep behoren groeps- en vakleerkrachten, interne begeleiders, (motorisch) remedial teachers, leiders van sportverenigingen en kinderfysiotherapeuten. Kortom: allen die zich (professioneel) met bewegende en spelende kinderen bezighouden. 

Andere LVS-systemen

Momenteel zijn er in Nederland een kleine tiental Leerlingvolgsystemen op het gebied van bewegen gepubliceerd. Deze systemen zijn verschillend van aard.
Klik hier voor een recent onderzoek van TNO (2011).

LVS studentenversie - Zorg voor beweging

Voor studenten is een vereenvoudigde versie, zonder software, uitgegeven door uitgeverij Esstede: Zorg voor beweging.
Klik hier voor info.

Software LVS bewegen en spelen vernieuwd

In 2010 is de software van het systeem vernieuwd. 
Klik hier voor meer informatie over de laatste updates.
Klik hier voor het bestellen van de publicatie en de software.

Veel gestelde vragen

Klik hier om het FAQ (meest gestelde vragen) te downloaden.

Klik hier voor meer informatie over het importeren van leerlinggegevens uit Dotcom, Parnassys en ESIS.   

Andere leerlingvolgsystemen

Bewegen en spelen is essentieel voor de totale ontwikkeling van kinderen. Bewegingsonderwijs in de gymzaal en op het schoolplein neemt hierin een belangrijke plaats in, zeker nu kinderen thuis steeds minder en eenzijdiger bewegen.

Maar roepen alleen is niet genoeg. In Nederland kunnen we nauwelijks aantonen wat we met het bewegingsonderwijs bereiken.  Er zijn maar weinig scholen die met een leerlingvolgsysteem systematisch de motorische ontwikkeling van kinderen volgen. Gelukkig komen er steeds meer publicaties en software om de motorische ontwikkeling te volgen.

Naast het 'Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen' (van Gelder en Stroes 2002), zijn er in Nederland andere Leerlingvolgsystemen uitgebracht. 

De meest bekende uitgaven:

- Niveau onderscheidingen vaardigheid in bewegingsonderwijs-leersituaties, afgekort tot ‘Novibols’ (van de Berg 2002)

- Bewegen leerling volgsysteem afgekort tot ‘Beleves’ (Konsten 2005)

- De methode ‘Planmatig Bewegingsonderwijs’ (Raadsveld 1999)

- ‘Vaardigheidsproeven’ (Smit 2006)