MRT en schrijven


Schrijven...

Schrijven is de meest gecompliceerde motorische taak in het basisonderwijs. Er komen steeds meer aanwijzingen dat pas vanaf 7 jaar alle kinderen neurologisch toe zijn aan technisch-methodisch schrijfonderwijs*. De meeste scholen in Nederland beginnen echter al in begin groep 3 (op 6-jarige leeftijd) klassikaal met technisch-methodisch schrijfonderwijs.

Veel kinderen, met name jongens, zijn hier nog niet aan toe, waardoor deze kinderen tekenend leren schrijven leren in plaats van geautomatiseerd schrijven. Daarnaast ontstaan ook andere problemen bijvoorbeeld; onleesbaar handschrift, verkrampt schrijven, in laag tempo schrijven, een verkeerde potloodvoering en zeker niet onbelangrijk: motivatieproblemen!

Fijnmotorische vaardigheden staan onder druk

Steeds meer kinderen hebben in de onderbouw moeite gekregen met fijnmotorische vaardigheden die een paar jaar geleden nog geen probleem waren: ritsen, veters strikken, een knoop dichtdoen, knippen, kleien, etc. Maar ook andere leervoorwaarden staan onder druk. Krijgt de huidige generatie jonge kinderen minder bewegingservaringen mee voor ze op school komen of is ons kleuteronderwijs zo veranderd dat er te weinig tijd en aandacht voor is? 

Wel of niet naar groep 3?

Bij de start van groep 3 wordt verwacht dat de leervoorwaarden aanwezig zijn om met succes te kunnen leren lezen, schrijven en rekenen. Uit onderzoek en eigen ervaring blijkt dat dit voor de fijnmotorische vaardigheden niet het geval is, met name bij de jongens. De groep waarbij de schrijfvoorwaarden niet aanwezig zijn, wordt steeds groter.

Een nieuwe rode draad voor fijne motoriek en schrijven op school

Hans Stroes is al jaren bezig om via scholing en nieuwe producten leerkrachten te helpen om de motorische schrijfvoorwaarden te ontwikkelen bij kinderen, zodat kinderen in groep 3 en 4 op een succesvolle en leukere manier kunnen leren schrijven.

Schrijven moet blijven!

Alles in Beweging biedt twee cursussen aan op het gebied van motorische remedial teaching (MRT) m.b.t. de kleine motoriek en het schrijven. Praktische cursussen waarvan de inhoud direct toepasbaar is in de eigen situatie. De twee cursussen sluiten op elkaar aan, maar kunnen ook los van elkaar gevolgd worden.

De cursussen zijn bestemd voor leerkrachten in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, IB-ers, RT-ers en docenten lichamelijke opvoeding uit het PO en VO. Deze cursus kan een onderdeel vormen van de Tweejarige opleiding tot Motorische Remedial Teacher van Alles in Beweging.

De cursus MRT Schrijven

De cursus MRT schrijven is gericht op handschriftontwikkeling gedurende de hele schoolperiode: het analyseren van de schrijfmethode en het verbeteren van de eigen schrijflessen en/of die van collega’s. Verdiepende literatuur wordt bestudeerd en gepresenteerd. De cursist geeft groeps-MRT  aan kinderen met schrijfproblemen.

Bekijk hier de brochure MRT Schrijven!     

De cursus Schrijven zonder pen

Deze cursus is gericht op het ontwikkelen van kleine motoriek, de schrijfvoorwaarden en het beginnende schrijfonderwijs. De cursist geeft individuele MRT aan kinderen met schrijfproblemen, waarvan de oorzaak ligt in de motorische ontwikkeling. 

Het signaleren en diagnosticeren van kleinmotorische/schrijfproblemen van het kind staat centraal. Aan de hand van de Onderwijsgeschikte SchrijfMotorische Test (OSMT) observeer je het kind en stel je een handelingsplan op. In dit handelingsplan wordt de link gelegd tussen het schrijven en de motorische ontwikkeling die hiervoor nodig is. Je begeleidt het kind binnen de school en hebt contact met de ouders over de mogelijkheden buiten school.  Binnen het handelingsplan wordt rekening gehouden met de schrijfmethode die op school gehanteerd wordt. Als cursist ontwikkel je een eigen visie op schrijven en leer je werken met verschillende mogelijkheden voor extra zorg  op het gebied van de kleine motoriek. Binnen de cursus worden vele interventiemogelijkheden toegelicht.

Bekijk hier de brochure Schrijven zonder pen!

Er is aandacht voor...

In de cursussen is aandacht voor het belang van leren schrijven en welke stappen een school en individuele leerkracht kan maken om een beter fundament voor de fijnmotorische ontwikkeling aan te brengen.

Locatie en data
Zie ‘Agenda’ op allesinbeweging.net.
 
Samen sparren
Samen sta je sterker dan alleen! Wil jij (als leerkracht of directie) eens sparren over jouw visie op schrijfonderwijs en kleine motoriek, de aanpak van het schrijfonderwijs op jouw school of heb je een concrete hulpvraag gericht op één of meerdere kinderen in de klas met schrijfproblemen? Dan denk ik graag met je mee. Wellicht wil je jouw ideeën eens voorleggen of een ander licht werpen op de situatie. Samen gaan we kijken naar (nieuwe) mogelijkheden en schrijfonderwijs op maat. Tijdens een uur durend gesprek via Teams geef ik tips en antwoord op je vragen. Naderhand ontvang je per mail de (audio) opname van het gesprek zodat je het nog eens kunt beluisteren en ermee aan de slag kunt.
 

Teamscholing | incompany mogelijkheden

Naast cursussen op locatie is het tevens mogelijk een incompany cursus of teamscholing aan te vragen voor minimaal 8 personen. Data en tijden in onderling overleg.
 
Docent Hans Stroes
Hans is opleidingsdocent aan de Tweejarige MRT opleiding van Alles in Beweging, geeft al vele jaren de cursussen over kleine motoriek en schrijven, is mede auteur van het Leerlingvolgsysteem Bewegen en spelen, waarin een LVS voor de kleine motoriek & schrijven zit en werkt al jaren samen met docenten handschriftonderwijs aan PABO's. Hans is lid van het landelijk Platform Handschriftontwikkeling.
 
Meer weten?
noot*  Verbetering van het handschrift door multisensorische oefeningen (in Ergotherapie Magazine 6 - 2018) van kinderergotherapeut M. Mollink en prof. dr. R. van Ee

 
Contact
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Hans Stroes: hans@stroesinbeweging.nl