MRT Opleiding algemeen

Tweejarige MRT opleiding bij Alles in Beweging

Zonder bewegen kom je nergens!  
Bewegen en spelen zijn van groot belang voor een goede ontwikkeling van kinderen. Thuis, maar ook op school. Uit onderzoek blijkt dat het aantal kinderen met een bewegingsachterstand toeneemt. Komt dit door ons aanbod aan spelen en bewegen of bewegen kinderen tegenwoordig minder? Feit is dat kinderen steeds meer tijd zittend voor TV en computer door brengen. De  speelomgeving buiten is ook kleiner geworden door toegenomen verkeer en bebouwing. Specialisten op het gebied van bewegen en spelen, die ook kinderen met een bewegingsachterstand kunnen helpen, worden steeds noodzakelijker. Een MRT-er kan een cruciale rol op school vervullen.

Wat is motorische Remedial Teaching (MRT)?
MRT kan worden omschreven als extra zorg voor kinderen die problemen ervaren in speel- en bewegingssituaties. Het verkleinen van deze bewegingsproblemen kan grote invloed hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Organisatie Alles in Beweging
De MRT opleiding wordt georganiseerd door Alles in beweging en vindt plaats onder auspiciën van de Stichting Motorische Remedial Teaching in beweging. Alles in beweging is CRKBO geregistreerd.
Wim van Gelder


Opgericht 5 februari 1992


Hans Stroes

De MRT opleiding bestaat uit 5 modulen

Opleidingsplaats

Opleidingsdag

Startdatum 1e jaar*

Almelo

Donderdag

03 september 2020

Tilburg

Woensdag

23 september 2020

Den Haag

Dinsdag

22 september 2020

Drachten

Woensdag

23 september 2020

Rotterdam/Schiedam

Dinsdag

8 september 2020 

Haarlem

Maandag 

september 2020

Heerlen

Donderdag

24 september 2020

Brochure
Kijk voor meer specifieke informatie over de inhoud en prijzen in de brochure.

Data bijeenkomsten
Klik op de betreffende opleidingsplaats in de linkerkolom voor de data.

Doelgroep en instroomniveau
De opleiding is bestemd voor leraren in het primair onderwijs en docenten lichamelijke opvoeding uit PO en VO, IB-ers en RT-ers. 

Het instroom niveau: ALO, Pabo (liefst met bevoegdheid Bewegingsonderwijs), afgestudeerde Fysiotherapeuten en Bewegingsagogen PMT.

Kosten en werkkansen
De kosten voor de gehele MRT Opleiding via Alles in Beweging (Breda, Drachten, Almelo en Venlo) bedragen € 3.299,-. In dit bedrag is een korting van ruim € 400,- verwerkt. Inschrijven kan via de inschrijfformulieren hieronder. De prijzen voor de MRT Opleiding via Inholland (Den Haag en Haarlem) kunt u vinden op de Inholland website: klik hier

Het is tevens mogelijk om losse cursussen van de MRT Opleiding te volgen. Voor prijzen en informatie over de losse cursussen klikt u op de betreffende cursus in de linker kolom.

Met deze opleiding kun je als specialist MRT werken op één school of voor verschillende scholen (via een bestuur, gemeente of sportservicebureau). Het is ook mogelijk een eigen MRT-praktijk op te starten. Daarnaast is een MRT-er vooral een uitstekende leerkracht, die spelen en bewegen breed uitdraagt in de school. Veel leerkrachten die een cursus of opleiding MRT afronden geven aan zich niet alleen competent te voelen binnen het vakgebied MRT, maar ook dat zij een veel betere leerkracht zijn geworden. Benieuwd waar MRT-ers terecht komen? Lees hier meer. 

Bekostiging
Uw scholingskosten fiscaal aftrekbaar? Lees hier verder
De lerarenbeurs kan niet meer ingezet worden voor de opleiding.  Wel stelt de overheid per 1 fte 500,- euro per jaar (extra) beschikbaar voor bijscholing. Ga vroegtijdig met je directie in overleg als je komend jaar graag een (eigen) scholing wilt volgen. Klik hier voor meer informatie.

Ook op maat voor uw organisatie
Wilt u liever in-company? Voor vrijwel alle cursussen geldt dat maatwerk ook mogelijk is. Neem voor meer informatie contact op of vraag vrijblijvend een offerte aan.
 
Bijzonderheden
Deze opleiding is geaccrediteerd volgens het beroepsprofiel Motorisch Remedial Teacher. De KVLO waardeert deze opleiding met registratiepunten.

Inschrijven
Dit kan zowel voor de gehele opleiding als voor losse cursussen. Voor meer informatie over de losse cursussen klikt u op de betreffende cursus in de linker kolom. Klik op de button hieronder voor inschrijven.

 
Contact
Wilt u telefonisch contact, bel dan 0512 - 880851 of 06 - 45319778.

Recensies

"Deze opleiding heeft van mij een betere docent L.o. gemaakt. Het kijken naar (observatie) kinderen wat betreft hun (on)mogelijkheden qua motorische ontwikkeling. Het handelen daarnaar volgens een handelingsplan. Maar vooral het bedenken en zoeken naar de “zone van de naaste ontwikkeling” van het kind bij een bepaalde leerlijn vond ik een enorme leerschool. Ook het vinden van nuance bij de indeling van groepen kinderen en het effect hiervan op kinderen en groepen kinderen (stimulans) is echt zo belangrijk. Intensieve activiteiten, plezier, veel beurten, foutloos leren, ieder op eigen niveau. Allemaal kaders die ik nu elke dag meeneem in mijn lessen.

De opleiding was zeker de moeite waard.  Even een greep uit de dingen die ik fijn vind aan de opleiding. 

Wat de sterke punten waren is dat er naast verdieping op inhoud van lessen ook ingegaan werd op jou zelf als leerkracht (module leerkrachtgedrag) als geheel. Pedagogisch, didactisch, maar ook relatie leerling-leerkracht. Hoe kom je over op een groep, positief/negatief.

De opleiding pakt het geheel aan. Zowel de inhoud (individueel met leerlingen, maar ook als groep). Daarbij gaat het erg om de zwakke bewegers, maar ook een slag naar de betere bewegers. 

De visie: intensieve lessen, plezier, foutloos leren, differentieel leren, impliciet/expliciet leren en ieder op zijn eigen niveau wordt ook door Wim versterkt door beelden, maar ook door het laten zien van onderzoeken die dit bewijzen.

Daarnaast vind ik ook de informele sfeer die er hangt tijdens de bijeenkomsten maar ook tijdens presentaties heel fijn. Het als groep bespreken en bespreekbaar maken van punten op deze manier vind ik zelf erg prettig."

Rocky van Beveren - vakleerkracht bewegingsonderwijs Lekker Fit Rotterdam.
2-jarige opleiding tot MRT-er 2014 – 2016  Rotterdam 

Klik hier voor meer recensies!