MRT Schrijven

Alles in Beweging biedt twee cursussen aan op het gebied van motorische remedial teaching (MRT) m.b.t. de kleine motoriek en het schrijven. Praktische cursussen waarvan de inhouden direct toepasbaar zijn in de eigen situatie.

De cursus Schrijven zonder pen is gericht op het ontwikkelen van kleine motoriek, de schrijfvoorwaarden, het beginnende schrijfonderwijs. De cursist geeft individuele MRT aan een kind met schrijfproblemen, waarvan de oorzaak ligt in de motorische ontwikkeling. 

De cursus MRT schrijven is gericht op handschriftontwikkeling gedurende de hele schoolperiode: het analyseren van de schrijfmethode en het verbeteren van de eigen schrijflessen en/of die van collega’s. Verdiepende literatuur wordt bestudeerd en gepresenteerd. De cursist geeft groeps-MRT aan kinderen met schrijfproblemen.      

De Cursus MRT schrijven bestaat uit:

 • 1 studiedag (6 uur) in Zwolle
 • 5 bijeenkomsten van 3,5 uur op locatie van de deelnemers
Kijk in onze Agenda waar deze cursus staat gepland.

Docenten
Hans Stroes en docent Handschriftontwikkeling

Aan bod komen:

 • LVS App kleine motoriek en schrijven Stimuliz
 • vernieuwingen in de Onderwijsgeschikte SchrijfMotorische Test (OSMT)
 • Handengym, kleine motoriekcircuits voor in de klas
 • groeps-MRT
 • schrijfproblemen analyseren en remediëren
 • didactiek van het schrijven
 • schrijfmethodes
 • de eigen schrijfmethode op maat maken / adaptief schrijfonderwijs
 • blokschrift of verbonden schrift
 • linkshandig schrijven
 • hoogbegaafdheid en schrijven
 • literatuur onderzoek
 • eigen opdracht
Studiebelasting
2 EC zonder portfolio, 5 EC met portfolio
 
Prijs
750,- incl. studiemateriaal:
cursusmap MRT kleine motoriek & schrijven 2  (30,-)
jaarabonnement op LVS kleine motoriek Stimuliz
 
Klik op de brochure voor meer informatie over de cursus