Bastiaan spreker op Seminar over gymongevallen

02/12/2016

Seminar over gymongevallen

Op donderdag 1 december werd er op de Universiteit Utrecht een interactief seminar gehouden over gymongevallen. Meer dan 70 juristen, advocaten, schade behandelaars en experts waren aanwezig. Ook de juristen van de KVLO waren vertegenwoordigd. 

Er stonden 3 sprekers op het programma die elk hun eigen invalshoek konden toelichten. Brechtje Paijmans is advocaat en gepromoveerd op de zorgplicht van scholen. Ze behandelde de laatste stand van zaken, gaf een inkijkje in verschillende criteria om een zaak te beschouwen en zette een aantal rechterlijke uitspraken tegenover elkaar.

Jeroen Quakelaar is expert bij Andriessen Expertise en besprak het feitenonderzoek en de verslaglegging. Welke punten zijn belangrijk als je na een ongeval onderzoek moet doen. Wat vertelt een leraar LO (niet), welke informatie kun je van leerlingen (niet) verwachten?

Bastiaan Goedhart, vakleerkracht bewegingsonderwijs en opleidingsdocent op de Pabo in Haarlem, mocht in zijn presentatie de kant van de gymleraar toelichten. Bastiaan geeft tevens training over veiligheid en aansprakelijkheid aan vakleerkrachten in het PO en VO. In deze training wordt er onder andere aandacht besteed aan belangrijke rechterlijke uitspraken die houvast geven. Vakleerkrachten zijn altijd op zoek naar de grens tussen veiligheid en vrijheid. Het is logisch dat ze behoefte hebben aan richtlijnen, maar die staan zelden ergens zwart op wit. Waar moet je matten leggen? Is een vakwerkplan verplicht? Mag je afgekeurd materiaal nog gebruiken? Etc.

Bastiaan wordt regelmatig gevraagd als deskundige om zich te buigen over dossiers. Hij helpt schade behandelaars en advocaten bij het stellen van de juiste vragen, het wegen van de antwoorden en kan vanuit de praktijk duidelijk maken welke afwegingen een (vak)leerkracht zou moeten maken. Vanzelfsprekend doet Bastiaan dit niet alleen, maar worden de vragen of bevindingen getoetst bij andere deskundigen. 

Tijdens de presentatie van Bastiaan werd ook casuïstiek ingebracht en het werd duidelijk dat de visie van een deskundige een cruciale rol kan spelen in afweging of de school zijn zorgplicht wel of niet geschonden heeft.

Meer informatie:

Voor meer informatie over een training Veiligheid en Aansprakelijkheid mail
info@allesinbeweging.net