Beweeg Wijs - Standhouder Studiedag Basislessen 24/01/2018

05/01/2018

 

Beweeg Wijs (Standhouder Studiedag Basislessen)


Beweeg Wijs aan het woord:

In principe is buitenspelen een activiteit waar jij jezelf zou moeten kunnen vermaken, op school is het spelen vaak een pauze activiteit, even “los” van het cognitieve programma binnen. Even bijkomen, verwerken van alle input en een frisse neus halen. Voor veel kinderen geldt dit zeker. Toch zijn er steeds meer kinderen die het ingewikkeld vinden om hun weg op het plein te vinden. Dat kan allerlei redenen hebben: op welke plek zijn er leuke activiteiten voor mij te doen? Waar kan ik even rustig zitten en om mij heen kijken? Met welke kinderen kan ik even fijn spelen? Voor wie moet ik op mijn hoede zijn? Het lijkt  vaak wat chaotisch op het plein, weinig structuur, andere gezichten, andere leerkrachten, fanatiek voetballende kinderen, wachttijden bij de schommels, een volle zandbak, rondrijdende karren, hoe kan ik mijn weg hierin vinden? Binnen in de school snap ik alles, maar buiten valt de orde, structuur en duidelijkheid weg. Heerlijk voor heel veel kinderen, erg lastig voor aan andere groep kinderen. Beide groepen willen we bedienen. Wat komt er bij kijken?   

Inrichting

Beweeg Wijs richt schoolomgevingen in passend bij gewenste educatieve doelen van een school. Daarbij wordt de toenemende aandacht voor natuurlijk spelen, bewegend leren en de samenwerking met voorschoolse organisaties en de wijk in de plannen meegenomen. Het worden  gezonde schoolomgevingen met veel ontwikkelruimte voor 1,5 jarigen (net lopend)  tot en met groep 8, maar ook voor bewoners (gezinnen) uit de wijk. De school ontwikkelt een onderwijsprogramma voor zowel binnen als buiten. Het plein wordt ontwikkelingsgericht aangelegd en kinderen leren het plein te gebruiken passend bij hun eigen ontwikkelingsfase. Naast het gebruik voor pleinspelen, chillen, hangen, ontmoeten in de ochtend en (tussen de) middag pauze wordt het plein ook geschikt gemaakt voor onderwijsprogramma’s in de schoolomgeving. Er komt een buitenklas en scholen kiezen voor moestuinieren, ontdekkingstuinen, zintuigprikkelende paden, bewegend rekenpleinen, theater, dans- en muziekactiviteiten, natuurlijke balansroutes, taalroutes etc. etc. 

Wat betekent dit voor het onderwijs? 

Het “nieuwe schoolplein” vraagt een goede voorbereiding en een intensief begeleidingstraject met het schoolteam, de gemeente, ouders en kinderen en andere partners van de school. We zetten educatie en onderwijsdoelen centraal. We gaan “straks” (meer) buiten les geven, dat lijkt aantrekkelijk, maar is organisatorisch voor scholen vaak lastig te organiseren. Beweeg Wijs heeft inmiddels veel ervaring opgedaan met deze ontwikkeltrajecten en een methodiek beschikbaar.  

 

Bewegend rekenen

In de klas vindt begripsvorming van het rekenen plaats en worden oplossingsprocedures aangeboden en geoefend. Automatiseren en memoriseren van lastige concepten (zoals splitsen, over het honderdtal, breuken) vraagt meer oefening om tot vlot leren rekenen te komen. Door bewegend rekenen wordt een extra dimensie gecreëerd waarbij ook andere zintuigen worden aangesproken en leerlingen met plezier context-gebonden oefenen, zodat een stevige basis ontstaat voor het meer abstract functioneren.

Het bewegend oefenen gebeurt in spelvorm onder begeleiding, waarbij aandacht is voor interactie en eigen inbreng van leerlingen, waardoor gericht kan worden geoefend op eigen niveau. Beweeg Wijs ontwikkelde een speciaal rekenvierkant en een rekenslang om bewegend rekenen heel praktisch in de schoolomgeving te kunnen uitvoeren. Maak kennis met ons rekenplein en de boeiende onderwijsinhoud.