Beweeg Wijs - Standhouder Studiedag Basislessen 25/01/2017

09/12/2016

Beweeg Wijs (Standhouder Studiedag Basislessen)


Beweeg Wijs aan het woord:

Een docent die tijdens de pauze al koffiedrinkend toezicht houdt op het schoolplein. Het is geen onalledaags gezicht. Als het aan Beweeg Wijs ligt, gaat dat in de toekomst veranderen. Leid de pleinwacht op tot pleincoach en maak van het schoolplein een veilige en gestructureerde leer-, speel- en vrijetijdsplek. Dat is waar Beweeg Wijs naar streeft.

Op veel scholen is nog weinig verbinding tussen het onderwijs binnen en buiten de schoolmuren. Je kunt onderwijsdoelen ook buiten zichtbaar maken in o.a. sport en spel, natuurbeleving, theater, dans, muziek, moestuinieren  en ‘bewegend rekenen’. Daar moet de schoolomgeving dan wel op zijn ingericht. Het gaat bij Beweeg Wijs dan ook niet om het plaatsen van speeltoestellen maar om de schoolomgeving aan te passen om de geschetste onderwijsdoelen te realiseren. Daarbij is een goed onderwijsprogramma, goede coaching van de kinderen en een gestructureerd schoolplein een voorwaarde om er zoveel mogelijk plezier aan te beleven. 

Het schoolplein moet geen veredeld voetbalveld zijn waar de beste voetballers de baas zijn. Nee, het schoolplein moet vooral een plek zijn waar iedereen mee kan doen. Ook de motorisch – en/of sociaal minder vaardige kinderen. 

Dat kan worden ingezet door het schoolplein te structureren middels  verschillende kleurenzones waarin kinderen alleen, maar ook samen of tegen elkaar kunnen spelen.

Sociale veiligheid is daarbij (net als IN de school) het sleutelwoord. Voelt elk kind zich goed en veilig op het plein, dan leidt dit tot meer ontwikkelingskansen, minder conflicten op het plein en meer effectieve onderwijstijd (aantoonbaar minder ruzies uit te praten na de pauze).

Bovenstaande wordt verder toegelicht bij de informatiestand en de workshops van Beweeg Wijs. 

Klik hier voor meer informatie over Beweeg Wijs 
Klik hier voor meer informatie over de studiedag Basislessen van 25-01-2017.