Clubs voor kinderen met een motorische achterstand

03/01/2018

Er komen steeds meer initiatieven in Nederland om kinderen met een motorische achterstand aan het sporten te krijgen bij hun eigen club. 

Hieronder 2 mooie voorbeelden uit Noord-Nederland.

  

Club Extra

Loes Meerman over de Club van de week!

Veel mensen in Nederland hebben een passie voor sport. Het is gezond, gezellig én je kunt er alle energie in kwijt. Maar niet voor iedereen in Nederland is sporten vanzelfsprekend. Voor enkele groepen is het om diverse redenen lastig om aan te sluiten bij een sportclub. Ook bij kinderen is dit het geval: er zijn altijd kinderen die tussen wal en schip vallen. Zij kunnen door mentale of motorische redenen geen aansluiting vinden. Om de groep kinderen met motorische achterstanden op te vangen is ClubExtra in het leven geroepen. Zij vangen minder vaardige kinderen op. Zij kunnen lekker gaan sporten en hebben het saamhorigheidsgevoel van een ‘club’. 

Loes Meerman, mede-initiatiefneemster van ClubExtra in Joure, geeft aan: “ClubExtra wordt in Nederland op verschillende manieren “geregeld”. Ik ben ZZP-er, anderen worden soms gefinancierd vanuit de gemeente en weer anderen zijn onderdeel van bijvoorbeeld een gymnastiekvereniging”. Wat ClubExtra zo bijzonder maakt, is volgens Loes dat er geen competitief element in terug te vinden is. “Bij veel reguliere verenigingen hangen er direct wedstrijdelementen of beoordelingen aan. Niet elk kind wil of kan dit! Bij ons kan iedereen lekker sporten. Daardoor leren ze nieuwe dingen, durven ze meer en worden ze handiger”. ClubExtra haakt aan bij het niveau van het kind en gaat vanuit daar verder. 

Differentiatie is ontzettend belangrijk binnen het sporten: “Iedereen kan iets en vaak meer dan je zelf denkt”. Bij ClubExtra wordt getracht kinderen meer zelfvertrouwen te geven en daarbij is de motoriek het aangrijpingspunt. Een voorwaarde voor het opdoen van zelfvertrouwen is dat een kind (maar ook volwassenen) zich veilig voelt.

Omdat ClubExtra nog redelijk onbekend is, wil Loes meer naamsbekendheid genereren. Sport is voor ieder kind belangrijk, ongeacht wat hij of zij als rugzakje meedraagt. Alle kinderen zouden moeten kunnen genieten van sport en daar zet Loes zich voor in. De AH Sportactie is voor haar een goed middel om meer naamsbekendheid te krijgen. De actie vindt ze dan ook een succes: “Ik sta er heel positief in. Heel leuk dat we nu zo in het zonnetje komen. Hopelijk levert het voor Joure, maar  ook voor heel Nederland extra leden op”.

Heel mooi om te zien en lezen dat Loes en alle andere ClubExtra’s in Nederland zich inzetten voor kinderen die motorisch wat zwakker zijn. Wij willen met de AH Sportactie graag bereiken dat iedereen in Nederland het plezier van sport kan ervaren. ClubExtra draagt hieraan bij en zet zich in voor kinderen die net dat stapje extra nodig hebben!

 

Sport op Basisscholen Extra

Het verhaal van vakleerkracht Aggie Walsma

Met ‘Sport op Basisscholen Extra’ bieden we kinderen die motorisch achterlopen een speciale bijles gym aan. De basis beweegvaardigheid wordt verbeterd door SOB Extra en daar hebben kinderen hun hele leven lang nog profijt van. Maar hoe ziet dit er in de praktijk uit?

Dit is het verhaal van Aggie Walsma, vakleerkracht in de gemeente Ferwerderadiel. Ze geeft daar op 4 van de 8 basisscholen SOB Extra.

‘Bij dit project wordt er gestart met een screening. Na het uitvoeren van de verschillende motorische testjes komen er meestal wel een aantal kinderen bovendrijven die nét even dat beetje extra aandacht nodig hebben op motorisch vlak. Deze kinderen krijgen van mij 8 SOB Extra gymlessen.’

Even wat meer aandacht krijgen is bij de kinderen die SOB Extra volgen van grote waarde.

‘Als vakleerkracht zie ik de kinderen in mijn gymles, maar de grote meerwaarde van dit project vind ik dan ook dat je in de SOB Extra lessen vaak kleine groepjes hebt waardoor je de kinderen ook echt de aandacht kunt geven die je ze in een reguliere gymles vaak niet kunt geven. Je ziet het zelfvertrouwen van de kinderen groeien en daardoor krijgen ze meer plezier in het bewegen en sluiten ze gemakkelijker aan bij bewegingsactiviteiten. Favoriete spelletjes zijn die met knikkers, maar ook de bobbelbaan en klimmen worden positief ontvangen.’

Daarnaast vraagt Aggie vaak de ouders of groepsleerkracht om ook op een ander moment met het kind te oefenen.

‘Ik vraag ze dan om de komende week thuis of op school te oefenen met behulp van de beweegkaarten. Op 1 been tanden poetsen in een simpel voorbeeld. De week daarop vertellen de kinderen vaak vol trots dat ze samen met pappa of mamma hebben geoefend. Dat zijn voor mij de mooiste momenten, omdat het oefenen door de kinderen als iets leuks ervaren moet worden. Alleen zo heeft dit traject effect!’

Aan het eind van de SOB Extra les wordt er vaak gezegd dat ze dit de hele dag wel willen doen.

‘Prachtig toch!’

Aggie Walsma
Vakleerkracht gemeente Ferwerderadiel