De ideale leeftijd om te leren zwemmen

02/08/2018

Zwemmen in de belangstelling

Een warme zomer, dus … staat (leren) zwemmen in de belangstelling.

In de Volkskrant van 25 juli stond een verhelderend artikel over de ideale leeftijd om te leren zwemmen: https://bit.ly/2n0Q5w0

En afgelopen maandag een artikel over het snel verleren van zwemmen bij kinderen als er niet wordt geoefend: https://bit.ly/2Ozt7J8

Hieronder enkele opmerkingen van onze kant.

Didactisch is het leren zwemmen grofweg onder te verdelen in:
- Watergewenning
- Je leren redden in het water
- Sneller zwemmen
- Duiken/snorkelen e.d.

Enkele beperkende factoren bij het effectief (welk leeftijd?) en plezierig leren zwemmen:

1. Het eerste belang van kind en ouders (de maatschappij) is: verdrinking voorkomen. In dat geval zijn ‘Watergewenning’ en ‘Je leren redden’ voldoende. De diplomastructuur in Nederland neigt meer en meer die kant op, maar was – met name – vroeger verstrengeld met sneller en (technisch) netter zwemmen.

2. Met name de aandacht voor een (ideale) techniek van de schoolslag – een samengestelde beweging – stelt jonge kinderen voor een lastige opgave, omdat de motorische ontwikkeling het aanleren van samengestelde bewegingen (tot gemiddeld 7 jaar) lastig of onmogelijk maakt.

3. Tevens was (is …) leren drijven een basale vaardigheid in de meeste zwemlessen. Elk kind is anders qua morfologie en dus qua drijfvermogen. Het lichaamszwaartepunt en het vetpercentage bepalen het drijfvermogen. Een hoog lichaamszwaarte punt en/of laag vetpercentage zijn slechte indicatoren om te kunnen drijven. Er zijn kinderen die niet kunnen drijven (‘zinkers’), pas de didactiek daarop aan!  

 > afb. morfologie

4. Ouders willen dat kinderen snel hun diploma halen (tijd, geld, status) en zijn daarom kritisch op de lesgevers en/of zorgen voor dwang bij de kinderen. ‘Vandaag ga je door het gat!’, ‘Wanneer mag Henk nu eindelijk een bad verder, de rest is allang door!’, ‘Buikpijn .., koud .. hou op met dat gezeur, we gaan gewoon naar zwemles!’, ‘Wordt er nog gezwommen of doen jullie alleen spelletjes?’(kloppende ouder tegen het raam) 

Helaas wordt er op deze manier geen rekening gehouden met ontwikkeling/zone van naaste ontwikkeling van een kind. Door de ervaren dwang zal een kind minder leren en minder plezier beleven aan de zwemlessen.

Ook de lesgevers kunnen behoorlijk last hebben van deze druk van ouders.  Enerzijds omdat het kind meer gestrest is, anderzijds omdat ze het gevoel hebben hun lessen te moeten aanpassen aan de verwachtingen van ouders en daardoor het speelse element uit de lessen kan verdwijnen. Met als mogelijk  bijeffect: kinderen vinden zwemmen minder leuk, gaan minder vaak zwemmen, onderhouden hun zwemvaardigheid minder, wat weer gevaarlijk is ..

5. Veel zwemlessen vinden nog plaats in een traditionele setting. Een badmeester die vertelt wat een kind moet doen en het kind oefent of wacht. Tegenwoordig weten we (ook uit de wetenschap) dat spelenderwijs (met een doel) en met veel variatie les geven het plezier van een kind veel groter is, er meer wordt gezwommen en niet onbelangrijk het kind sneller en beter leert zwemmen. Als een kind zwemmen (en het zwembad) leuk vindt, zal het vaker gaan zwemmen. Regelmatig zwemmen is een bepalende factor voor het bijhouden van de zwemvaardigheid en dus in het voorkomen van verdrinking (zie onderzoek van Windesheim).

Scholing & advies door Alles in Beweging | zwembadbranche

Alles in Beweging verzorgt scholing en advies voor zwembaden. Vooral op het gebied van:

             spelenderwijs lesgeven
             het toepassen van de nieuwste inzichten met betrekking tot motorisch leren 
             rekening houden met de motorische ontwikkeling van kinderen
             alles ingebed in een pedagogische en praktische setting

Kijk voor meer informatie op deze pagina of stuur een e-mail naar info@allesinbeweging.net.

Er is momenteel een samenwerking met Sportfondsen Nederland

 

Tags: Zwemcursus, scholing zwembaden, cursus zwembaden, zwem cursus, zwembad cursus, teamscholing zwembaden.