Elke leerkracht heeft (bij 1 fte) recht op 500,- persoonlijk bijscholingsbudget

10/03/2017

Voor onze opleiding, cursussen en studiedagen geldt dat ze valide zijn bevonden door Registerleraar.

Alles in Beweging dient haar studiedagen jaarlijks in op Registerleraar.nl. 

Neem je deel aan één van onze studiedagen? Dan ontvang je na afloop een deelnamecertificaat van Alles in Beweging met daarop o.a. het activiteitnummer van Registerleraar. Sta jij ingeschreven op Registerleraar.nl? Voeg de activiteit dan toe aan je dossier en laat zien dat jij je blijft ontwikkelen.

Wat is registerleraar?

Registerleraar.nl is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. Door je te registreren als leraar laat je zien dat je bevoegd en bekwaam bent én dat je hieraan blijft werken. Leerlingen, ouders, collega’s en schoolleiding kunnen vertrouwen op jouw professionaliteit. In 2017 gaat het vrijwillige lerarenregister over in een verplicht register (mits het wetgevingstraject is afgerond).

 

Nascholing in het onderwijs

Als docent sta je dagelijks aan de basis van de ontwikkeling van je leerlingen. Een behoorlijke verantwoordelijkheid. Nascholing helpt jou om je kennis en vaardigheden op peil te houden, zodat je die verantwoordelijkheid ook goed kunt nemen.

Graag ondersteunen we jouw professionele ontwikkeling als onderwijsprofessional. Lees daarom de ins en outs over het nascholingsbudget en het registerleraar.

Aan een inschrijving voor een cursus, studiedag, workshop of opleiding zitten doorgaans kosten verbonden. 

Per 1 fte is 500,- per jaar beschikbaar voor bijscholing.

Lees in de volkskrant (van 28/8/2014) meer over dit bericht.

   

De overheid stelt sinds vorig schooljaar per 1 fte 500,- euro per jaar (extra) beschikbaar voor bijscholing. Per 1 fte is ook (een kleine) twee uur per week beschikbaar voor bijscholing.

Het is de bedoeling van de overheid dat leraren met de nieuwe scholingsbudgetten 'meer zeggenschap krijgen over hun eigen groei en ontwikkeling'. Deze individuele potjes komen 'boven op de bestaande middelen voor professionalisering, die in de praktijk vaak worden ingezet voor teamscholing'.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) is tevreden dat er meer aandacht komt voor individuele scholing en voor begeleiding van jonge docenten. 'Veel starters verlaten het onderwijs weer omdat ze zich voor de leeuwen gegooid voelen', zegt woordvoerster Lisa Westerveld van de AOb. Wel vindt de vakbond het een nadeel dat de scholingsbudgetten deel uitmaken van de algemene bekostiging (lump sum) van de scholen. 'Dit soort budgetten moeten bij het individu liggen. Wie voor de klas staat, weet zelf het best waaraan het kan worden besteed.'

De onderwijsvakbond wil dat het ministerie meer controle houdt over de besteding van het (extra) geld. 'De vraag is wat er van dat geld in de klas terechtkomt.' Uit een enquête van de NOS bleek onlangs dat 80 procent van de schoolbesturen het extra geld uit het Herfstakkoord op een spaarrekening heeft gezet of gebruikt om financiële tekorten te dichten.

In de CAO staat namelijk niet dat de 500,- euro persoonsgebonden is. De school krijgt het geld en dit is niet persoonlijk opeisbaar. Formeel heeft de directie de mogelijkheid om de extra gelden naar eigen inzicht in te zetten. Deze keuze kan een andere zijn dan de persoonlijke keuze van een leerkracht. Ook de 2 uur die wekelijks beschikbaar is voor scholing is niet op elk moment opeisbaar. Als een leerkracht onder schooltijd een cursus wil volgen, kan de directie haar medewerking hieraan formeel weigeren.

In de praktijk zou het zo moeten zijn dat leerkracht(en) en directie overleggen op welke manier de nascholingsgelden en nascholingsuren worden ingezet/ingevuld. Ga vroegtijdig met je directie in overleg als je komend jaar graag een (eigen) scholing wilt volgen.

Ook wij bieden diverse scholingen en studiedagen aan..

Graag ondersteunen we jouw professionele ontwikkeling als onderwijsprofessional. Zoals hierboven aangegeven kun je - na overleg met je directie - zelf een opleiding, scholing of studiedag kiezen die aansluit bij jouw behoeften. Mochten onze opleiding, cursussen of studiedagen aansluiten bij jouw wensen, dan doen wij ons uiterste best om je komend schooljaar te inspireren en de (praktische) handvatten aan te reiken waarnaar je op zoek bent.

Je kunt je scholingsbudget bijvoorbeeld inzetten voor de bekostiging van een deel van een keuze module van de MRT Opleiding, maar het is ook mogelijk om voor dit budget meerdere studiedagen te volgen (bij ons en/of bij andere aanbieders). Voor een studiedag of avond vragen wij doorgaans een bedrag tussen de €95,- en €200,-.

Benieuwd naar ons aanbod? Klik dan op onderstaande agenda: