Er is meer nodig!

20/04/2018

Er is meer nodig!

Het peilingsonderzoek bewegingsonderwijs van de onderwijsinspectie laat tegenstrijdige uitkomsten zien. Enerzijds blijkt (ook uit dit onderzoek) dat de motorische vaardigheid van kinderen in groep 8 tussen 2006 en 2016 sterk achteruit is gegaan. Anderzijds zijn er (iets) meer vakleerkrachten, (iets) meer tijd voor bewegingsonderwijs, is er veel meer samenwerking met buitenschoolse partners en zijn er twee keer zoveel scholen met een jaarplanning.

Onze inschatting is dat er veel meer moet gebeuren om strijd tegen schermpjes kijken en minder buitenspelen te winnen!

Het is prima als het onderwijs deze - nieuwe, steeds groter wordende- taak krijgt, maar dan moeten scholen en leerkrachten vanuit de overheid en bestuur wel worden gefaciliteerd en toegerust.

Bijvoorbeeld door het beter en vooral breder opleiden van vakleerkrachten (ALO) en vakspecialisten (PABO + leergang).

Denk bij breder opleiden aan:

  • * het optimaal gebruiken van het schoolplein;
  • * de schoolomgeving rijker in richten;
  • * meer zorguren (MRT) organiseren;
  • * meer contact met ouders creĆ«ren;
  • * vaker toepassen van bewegend (en buiten) leren;
  • * en aan meer kennis over het dynamischer maken van de schooldag van een kind.

Schep deze taken niet op het volle bord van de groepsleerkracht!

Het filmpje bij het rapport laat sterke praktijkvoorbeelden zien van scholen waarbij de vakspecialist (via PABO) of een vakleerkracht (via ALO) uitstekende lessen verzorgt en daarnaast veel breder in de school activiteiten kan ontplooien op het gebied van spelen en bewegen.

 

Ondersteuning nodig bij breder opleiden?

Hulp nodig bij de invulling van breder opleiden van vakleerkrachten of vakspecialisten? Neem eens een kijkje op onze website pagina over scholing: http://www.allesinbeweging.net/scholing