GAAF NIEUWS - 4S-en testen (Stimuliz) betrouwbaar en valide!!

08/04/2016

GROOT NIEUWS!

De 4S-en testen, ontwikkeld door Hans Stroes en Wim van Gelder (co-founder Stimuliz), zijn onderzocht op test-hertest betrouwbaarheid, inter-beoordeelaarsbetrouwbaarheid en validering door het lectoraat Bewegingswetenschappen van de HVA. De 4S-en testen uit het Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen van Hans en Wim worden in het bewegingsonderwijs gebruikt om de motorische vaardigheid van basisschoolkinderen te bepalen.

Uitkomst onderzoek: een zogenaamde ICC score van 0.70 wordt als voldoende beschouwd. Uit het onderzoek bleek dat de test-hertest betrouwbaarheid bij 624 kinderen van 6 tot 13 jaar een ICC score had van 0,93. De inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid had bij 583 kinderen een ICC score van 0.97.

In Jip-en-Janneke-taal; deze testen voldoen in ruime mate aan de gestelde normen van de test-herstest betrouwbaarheid en interbeoordeelaarsbetrouwbaarheid!

Waar vind je deze testen? In Stimuliz natuurlijk!

Klik op het artikel hieronder voor meer informatie.

Wil je meer van het het wetenschappelijk onderzoek weten: klik op onderstaand artikel