Komend schooljaar: studieavond 'Dynamische schooldag' door heel Nederland

03/05/2018

Studieavond 'Dynamische schooldag'
Bewegen en leren gaan hand in hand!

Komend schooljaar in: 

 

                                               Foto: Dynamische schooldag 20 maart 2018 in Groningen

Al ruim 540 deelnemers mochten wij inspireren tijdens onze praktische studieavond over de 'Dynamische schooldag'. Dat kinderen veel te lang stil zitten weten we inmiddels, maar hoe maak je nu de vertaalslag van onderzoek naar de praktijk? Dat laten we je tijdens deze studieavond graag zien en ervaren. Klik hier voor enkele recensies
 

Workshops
1. Dynamische schooldag - Wim van Gelder
2. Meer en leuker bewegen op het schoolplein - Bastiaan Goedhart
3. 
Meer bewegen in de klas - Hans Stroes
4. 
Bewegend rekenen op het schoolplein - Ron ten Broeke
5. 
Letterhinkelen; leer sneller en leuker spellen - Wendy Bezemer

Traditioneel zitten kinderen op school veel stil. Inmiddels weten we – vanuit onderzoek en ervaring ;-) – dat kinderen veel te lang stil zitten. Te lang als we kijken naar gezondheidseffecten, maar ook te lang als er gekeken wordt naar concentratie en leerrendement. De laatste voorstudie van het Mulier instituut 
‘Effecten van sport en bewegen op de basisschool’ geeft hiervan een overzicht.


Onderzoek geeft aan dat er (hoogstwaarschijnlijk) veel winst te behalen is als de schooldag dynamischer wordt gemaakt. Winst in de zin van welbevinden, gezondheid en leeropbrengsten.

De opbrengst gerichte verbeterprogramma’s op cognitief gebied bestonden vooral uit meer uren maken.  Meer rekenen, langer begrijpend lezen etc.. 

Het besef dat een dynamische schooldag voor kinderen prettiger en effectiever is groeit. Ook het aantal praktische uitwerkingen is de laatste jaren gegroeid, maar een school- omvattende aanpak gedurende het gehele schooljaar is op zeer weinig scholen gerealiseerd. Praktische voorbeelden daarvan ontbreken.

Deze studieavond licht een aantal mogelijkheden – praktisch – toe:

  • Meer en leuker buiten bewegen (pauze en bewegingsonderwijs): hoe verdeel je dat? Hoe vermeld je dat in het activiteitenrooster? Wat vindt de inspectie? Welke randvoorwaarden zijn van belang?
  • Bewegend naar school
  • Meer bewegen in de klas – als tussendoortje. Van actief tot meditatief
  • Bewegingscircuits/hoeken in de klas
  • Bewegingsonderwijs op het schoolplein
  • Actiever verwerken van lesinhouden
  • Buiten lesgeven/outdoor classroom
  • Een limiet aan stilzitten. Regel: maximaal 30 minuten?
Alles in Beweging maakt tijdens deze studieavond de vertaalslag van de vele onderzoeken naar de praktijk om zo het onderwijs te stimuleren bewegen een structurele plek in het onderwijs te geven.  Een voorbeeld is de ontwikkeling van de Bewegen en leren top 10©. Tien manieren om op school meer te bewegen, minder te zitten en bewegen en leren te integreren. 


Programma 
18.00 – 18.30 uur      inloop met koffie / thee
18.30 – 18.45 uur      Intro ‘Dynamische schooldag’ door Wim van Gelder
18.50 – 19.40 uur      workshopronde 1
19.45 – 20.35 uur      workshopronde 2
20.40 – 21.00 uur      pauze
21.05 – 21.55 uur      workshopronde 3
21.55 – 22.00 uur      evaluatie en certificaat

Waar:         
Venlo, Alkmaar, Breda en Neede

Doelgroep:
(vak)leerkrachten basisonderwijs & directies

Kosten:          
€ 115,-  
€ 165,- inclusief MAP* met beweegkaarten
voor donateurs St. MRT in beweging en studenten € 10,- korting

* Deze MAP bestaat uit 45 tot 50 gelamineerde beweegkaarten. Vanuit elke workshop (5) zijn 10 beweegkaarten terug te vinden in de map. Dus ook als u een bepaalde workshop niet gevolgd heeft krijgt u doormiddel van de map toch de praktische handvatten aangereikt om direct mee aan de slag te gaan.

Info & workshopbeschrijvingen

Klik op onderstaande plaatsen voor meer informatie over de inhoud van de workshops:

Venlo > 24 september 2018
Alkmaar > 6 november 2018
Breda > 29 januari 2019
Neede > 2 april 2019Incompany:
Woon je niet in de buurt van Venlo, Alkmaar, Breda en Neede? Incompany zijn er ook mogelijkheden. We verzorgen bijvoorbeeld inspiratiesessies op het gebied van de ‘Dynamische schooldag’ en kunnen een aanzet leveren tot de implementatie van een meer dynamische schooldag op jouw school. Heb je hier vragen over, neem dan gerust contact met ons op: info@allesinbeweging.net.  

Registerleraar.nl & deelnamecertificaat
De studieavond 'Dynmische schooldag' is valide bevonden door Registerleraar.nlNa afloop ontvingen alle deelnemers een deelnamecertificaat met daarop het activiteitnummer van Registerleraar. Daarmee is het mogelijk de studieavond toe te voegen aan je registerdossier.