Landelijke Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs geslaagd

04/02/2013

Graag tot volgend jaar... 

Op 23 januari 2013 vond de Landelijke Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs plaats. Met ruim 270 deelnemers, 20 workshops, enthousiaste workshopleiders en de hulp van alle studenten van Sport & Bewegen Hilversum kijken we als organisatie terug op een geslaagde studiedag!

De dag ging van start met de inspirerende inleiding van Steven Pont. Steven Pont gebruikte voorbeelden die aanspraken en bleven hangen. Steven gaf een andere kijk op onaangepast gedrag en liet de deelnemers voelen wat een ADHD-er voelt en mee maakt. Na de inleiding hebben veel deelnemers ook deelgenomen aan de workshop van Steven Pont 'het vermoorden van gedrag'.

Na de inleiding gingen ook de andere workshopsrondes van start. Met opmerkingen als; vernieuwend, inspirerend, vlot, veel info, altijd boeiend, veel opgenomen, goede dagindeling, heerlijke lunch, voldoende tijd om te wisselen en een goede organisatie kijken wij weer uit naar volgend jaar!

Graag willen we bij deze alle deelnemers, workshopleiders, studenten van Sport & Bewegen Hilversum en optisport Hilversum bedanken!

De foto's van de studiedag zijn geplaatst op de Facebook van Alles in beweging.

 

... dat is woensdag 22 januari 2014