Meer vakleerkrachten met Sport op Basisscholen in Friesland

30/08/2014

Meer vakleerkrachten in Friesland

Een paar jaar geleden kreeg slechts zeven procent van de basisschoolleerlingen in Friesland gymles van een vakdocent. Te weinig, vonden Sport Fryslân en De Friesland Zorgverzekeraar. Samen met gemeenten en scholen zetten ze in 2011 Sport op Basisscholen op. Inmiddels zijn 46 vakleerkrachten aan de slag om samen 220 basisscholen in heel Friesland te bedienen.
 

Preventie

Beter bewegingsonderwijs is op jonge leeftijd een vorm van preventie. Het idee is dat kinderen hun motoriek beter ontwikkelen, bewegen daardoor leuker vinden, dat hun hele leven blijven doen en zo minder kans hebben op overgewicht en andere chronische aandoeningen die met te weinig bewegen te maken hebben. Zo hoopt de Friesland Zorgverzekeraar de zorgkosten op de lange termijn te drukken.
 

Alles in Beweging draagt een steentje bij in dit project

Hans Stroes is vanuit Alles in Beweging sinds de start in 2011 betrokken bij het project Sport op Basisscholen. Sport Fryslân heeft Alles in Beweging gevraagd om de betrokken vakleerkrachten te begeleiden en te scholen.

"Een effect van het scholings- en begeleidingsprogramma is dat de scholingen, begeleiding en materialen de vakleerkrachten helpen hun vak en activiteiten beter te verkopen, waardoor kinderen, ouders, groepsleerkrachten en directies eerder enthousiast worden en blijven om het bewegen een prominentere plek op de school te geven", zegt Hans Stroes.

Vakleerkrachten geven aan dat de scholing en begeleiding eveneens bijdragen aan de professionalisering van het lesgeven, de kennisdeling tussen vakleerkrachten onderling en het leren oplossen van knelpunten en problemen. Veel vakleerkrachten geven de scholing over het 'motorisch leren' als concreet voorbeeld van wat ze leren tijdens de bijeenkomsten.
 

Motorische ontwikkeling beter

Het initiatief van Sport op Basisscholen en de aanpak lijken te werken, blijkt uit een tussenrapportage van onderzoeksbureau Kennispraktijk. De motorische ontwikkeling en vaardigheden van kinderen zijn beter. Daarnaast daalt het percentage kinderen met overgewicht. Ook is gemeten dat kinderen daadwerkelijk meer bewegen tijdens de gymles.

Sport Fryslân heeft zelf een onderzoek gedaan onder leerkrachten en ouders. Zij geven aan dat kinderen de gymlessen leuker vinden en bovendien tijdens de andere lessen rustiger zijn. Dat zijn natuurlijk subjectieve gevoelens en geen harde cijfers, maar de reacties zijn positief.

Inmiddels zijn meer Friese basisscholen geïnteresseerd om mee te doen. In totaal zijn er 470 basisscholen in de provincie, waarvan Sport op Basisscholen ongeveer de helft bereikt. Volgend schooljaar komen er weer nieuwe scholen bij.

Lees hier het bericht op Sport & Strategie