Motorische ontwikkeling & zwemles

09/12/2013

MOTORISCHE ONTWIKKELING EN ZWEMLES

'Het aantal doden door verdrinking in buitenwater neemt toe.'

Het duikt steeds vaker op in interviews en nieuwsberichten op TV, radio en in de krant. Deskundigen concluderen dat ‘Kinderen in Nederland minder goede zwemmers zijn dan vroeger!’

Als oorzaken worden genoemd het afschaffen van schoolzwemmen in menig gemeenten en het feit dat veel ouders stoppen met zwemlessen na het A of B diploma. Terwijl bij het C diploma juist een aantal extra zwemvaardigheden wordt geoefend en getoetst die kinderen nodig hebben bij het zwemmen in buitenwater.

Tel daarbij op dat de motoriek van kinderen in de laatste 10 jaar een stuk minder is geworden. Dit zorgt voor een explosieve toename van gevaar bij spelen en zwemmen in (buiten)water.

Kinderen spelen minder en eenzijdiger buiten en zitten uren per dag voor de TV, computer, tablet of smartphone. Zweminstructeurs merken dit ook in hun zwemlessen. Zat vroeger in elke groep 1 kind die extra hulp en tijd nodig had om een zwemdiploma te halen, tegenwoordig is dat regelmatig ¼ van de groep. Dit vraagt om zwemlessen met veel differentiatie en aanpassingen die niet altijd mogelijk zijn. Daarnaast verwachten de ouders vaak wel dat het diploma binnen afzienbare tijd (en liefst nog sneller) gehaald wordt. Niet zelden geeft een ouder in woord en gebaar aan dat er gezwommen moet worden en geen spelletjes en geklets… 

Onderzoek naar de behoefte van scholing

In een gehouden onderzoek van scholings- en adviesbureau Stroes in beweging naar de behoefte van scholing onder zweminstructeurs werd bovenstaand beeld bevestigd. Zweminstructeurs geven aan dat er veel interesse is naar bijscholing over omgaan met kinderen met motorische achterstanden en kinderen met bijzonder gedrag.

Bij Stroes in beweging is het mogelijk om de cursus Motorische ontwikkeling & zwemles te volgen. De omgang met kinderen met een motorische achterstand en kinderen met bijzonder gedrag maakt onderdeel uit van deze cursus.


Cursus 'Motorische ontwikkeling & zwemles' in Utrecht | Februari - April 2014

De cursus motorische ontwikkeling en zwemles bestaat uit 3 bijeenkomsten van 3 uur en is afgestemd op zweminstructeurs van zwembaden. De cursus wordt aangeboden in Utrecht en bestaat uit de volgende cursusdata:

 • Dindag 11 februari 2014 van 10.00 - 13.00 uur
 • Maandag 10 maart 2014 van 10.00 - 13.00 uur
 • Donderdag 10 april 2014 van 10.00 - 13.00 uur

Wilt u als team/ afdeling gezamenlijk de scholing volgen? Dan is een incompany cursus eveneens mogelijk. Hieronder leest u meer over de inhoud van de bijeenkomsten en de cursus.

Inhoud bijeenkomsten

Bijeenkomst 1. Motorische ontwikkeling van jonge kinderen en zwemvoorwaarden

 • Motorische ontwikkelingsmodellen.
 • De motorische ontwikkeling volgen met een Leerlingvolgsysteem (LVS).
 • Zwemvoorwaarden: wanneer is een kind rijp voor zwemles of voor een bepaalde zwemslag; hoe kun je dat testen?
 • Wat kun je met de LVS gegevens doen in de zwemles, bijvoorbeeld:
  - vaststellen van het beginniveau
  - inspelen op de verschillende motorische niveaus
  - welke zwemslag aanleren in welke motorische fase?

Opdracht 1: bij enkele kinderen het Leerlingvolgsysteem afnemen.
Opdracht 2: testen van zwemvoorwaarden bij kinderen.

Bijeenkomst 2. De nieuwste principes van motorisch leren toepassen op zwemles & de invloed van angst

 • De invloed van stress en angst op leren zwemmen.
 • Hoe kunnen we de ‘zwembadangsten’ tot een minimum beperken? Als lesgevers en als zwembad?
 • Wat zegt de wetenschap over het aanleren van motorische vaardigheden als zwemmen bij kinderen? Vertaling van deze principes naar de zwemles.
 • Maatwerk in de zwemlessen: motorisch en sociaal-emotioneel.

Opdracht 3: uitvoeren van een actiepunt m.b.t. angst.
Opdracht 4: toepassen van een nieuw principe van motorisch leren.
Opdracht 5: geef een zwemles met opdrachten op 3 motorische niveaus of een zwemles in betekenisvolle hoeken.
Opdracht 3/4/5 filmen of door een collega geobserveerd a.d.h.v. een observatieformulier met deze 3 gekozen punten.

Bijeenkomst 3. Een andere manier van lesgeven?

 • Bekijken van filmpjes of observaties.
 • Omgaan met verschillende kinderen in één groep.
 • Omgaan met kinderen met een motorische achterstand.
 • Omgaan met kinderen met bijzonder gedrag.
 • Resultaten zichtbaar maken; vooruitgang in motorische ontwikkeling en verminderde angst.
 • Afsluiting: wat implementeren, wat verder ontwikkelen?
 • Eventueel: ontwikkelen van een leerling-volg-jezelf-systeem

                       

Docent Hans Stroes

Docent Hans Stroes, eigenaar van Scholings- en adviesbureau Stroes in beweging is gespecialiseerd in Motorische Remedial Teaching en heeft ruime ervaring met het geven van scholingen op het gebied van bewegen in onderwijs en sport. Hans Stroes was vakleerkracht bewegingsonderwijs, bewegingsconsulent en docent aan de ALO en Pabo. Hans is tevens auteur van de methode 'Basislessen bewegingsonderwijs' en 'Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen'. 

Recensies

 • “Leuke leerzame cursus, waar ik zeker wat mee ga doen.” - Zwembad de Parrel, Groningen
 • “De cursus bevestigd dat we hier op de goede weg zijn met maatwerk in de zwemlessen” - Zwembad De Beemden, Bedum
 • “Een leerzame/ verhelderende cursus met 2 handvatten om op een eenvoudige manier de motorische vaardigheden van een kind te testen, hierdoor weet je gelijk waarom bij sommige kinderen het aanleren van de zwemslagen lastig is/gaat" - Zwembad Het Baken, Zeewolde

Informatie

Voor meer informatie of het inplannen van een incompany cursus kunt u contact opnemen met Hans Stroes via stroesinbeweging@online.nl of 0512-584554. Kijk voor meer informatie ook op onze website of bekijk hier de flyer!