MRT Opleiding - een waardevolle aanvulling!

23/05/2018

In dit nieuwsbericht alles wat je wilt weten over de Opleiding Motorische Remedial Teaching van Alles in Beweging. 

Inhoud

 • MRT Opleiding - een waardevolle aanvulling!
 • Recensies van deelnemers
 • Toename van kinderen met een bewegingsachterstand
 • Het belang van een MRT-er
 • De MRT Opleiding & MRT cursussen van Alles in beweging
 • Agenda MRT
 • Website MRT in beweging
 • Nieuwe artikelen op de website MRT in beweging
 • Op zoek naar een MRT-er?

MRT Opleiding - een waardevolle aanvulling!

De cursisten uit onze MRT opleiding hebben meestal ALO of PABO gedaan. Maar ook Fysiotherapie en andere vooropleidingen zijn vertegenwoordigd. Opvallend in hun evaluaties is dat, ondanks de verschillende vooropleidingen, iedereen zich meer beweegexpert voelt en het geleerde kan toepassen in de eigen beroepssituatie. 

Alle kinderen, maar vooral de zorgkinderen profiteren van een MRT-er op school! De effecten van extra zorg zijn vaak groter dan alleen motorische vooruitgang. Toegenomen zelfvertrouwen, meer contact met andere kinderen, betere schoolresultaten worden niet zelden door ouders en/of leerkracht genoemd in de evaluatie na een periode MRT.

Hieronder een aantal redenen om te starten met de MRT opleiding:

 • Leer eerder en beter signaleren. Leer meer over de motorische ontwikkeling van kinderen.  Leer werken met Stimuliz, de App waarmee je de 4 S-en test, de 4 Angsten test en binnenkort ook kleine motoriek testen kunt afnemen. Kinderen met bewegingsachterstanden worden eerder gesignaleerd en kunnen daardoor eerder en betere zorg krijgen.
 • Leer beter inspelen op de motorische verschillen tussen kinderen. Hierdoor kun je kinderen met een achterstand beter begeleiden. Dit heeft ook invloed op de kwaliteit van jouw lessen bewegingsonderwijs, omdat je beter leert differentieren. 
 • Leer meer en leuker spelen en bewegen uitlokken op het schoolplein. Een veilig en uitdagend schoolplein heeft groot effect op de bewegingsontwikkeling van kinderen.
 • Leer ouders, collega's, schoolteams meenemen in veranderingen op school.  Als beweegexpert word je meer in een schoolteam betrokken en word je misschien wel kartrekker m.b.t. het beweegklimaat op school.
 • Vergroot je kans op (uitbreiding van) een baan. Met een MRT diploma is jouw marktwaarde gestegen. Er komen steeds meer kinderen met bewegingsachterstanden en veel leerkrachten zijn handelingsverlegen hoe daarmee om te gaan.  Ook het starten van een eigen MRT-praktijk behoort tot de mogelijkheden.

Hierbij enkele recensies van de deelnemers:

"De bijeenkomsten ervaar ik het als zeer prettig en verrijkend. Ik heb al vele situaties teruggezien in de praktijk. De opleiding houdt mij vaak op constructieve wijze een spiegel voor."

Marc Bos-Rongen - Vakleerkracht De Horizon Den Haag
2-jarige opleiding tot MRT-er 2012 – 2014  Breda


"Sterke punten opleiding:

 • Veel kennis en ervaring;
 • Veel praktijkvoorbeelden;
 • Leren door in de praktijk uit te oefenen;
 • Inspirerende manier van lesgeven;
 • Een werkwijze die prettig hanteerbaar is voor iedereen en ook gevormd kan worden naar eigen interesse of situatie;
 • Veel stage waardoor je meteen ervaring opdoet.

Ik heb niets gemist tijdens deze opleiding. Ik ben erg tevreden." 

Jeroen Matthes - Coördinator en vakleerkracht voor RiskCare Zuid Limburg
2-jarige opleiding tot MRT-er 2012 – 2014  Breda


"Leuke leerzame lessen, op kundige en adequate wijze gegeven door een enthousiaste docent. Deze cursus heeft mij in een korte tijd veel nieuwe inzichten gebracht welke dagelijks door mij gebruikt worden. Een verrijking voor de lessen bewegingsonderwijs, zowel voor de leerkracht als de leerlingen"


Cor de Bruine - 
Vakleerkracht de Taalkring Utrecht
2-jarige opleiding tot MRT-er 2013 – 2015  Haarlem

>>> Lees hier alle recensies <<<

 

Toename van kinderen met een bewegingsachterstand

Het aantal kinderen met bewegingsachterstanden blijft toenemen. Signalen hiervan kunnen zijn;

 • Angst tijdens de lessen bewegingsonderwijs
 • Niet mee spelen op het schoolplein
 • Schrijfproblemen
Voldoende kennis om hier op uw school op in te spelen is belangrijk. Tijdens de Basiscursus MRT deel A krijgen leerkrachten en/of geinteresseerden informatie over de mogelijkheden om kinderen met zorg op het gebied van de motoriek te helpen. 

Het belang van een MRT-er
Zonder bewegen kom je nergens!   

Bewegen en spelen zijn van groot belang voor een goede ontwikkeling van kinderen. Thuis, maar ook op school. Uit onderzoek blijkt dat het aantal kinderen met een bewegingsachterstand toeneemt. De speelomgeving buiten is ook kleiner geworden door toegenomen verkeer en bebouwing. Specialisten op het gebied van bewegen en spelen, die ook kinderen met een bewegingsachterstand kunnen helpen, worden steeds noodzakelijker. Een MRT-er kan een cruciale rol op school vervullen. 

De MRT Opleiding & MRT cursussen van Alles in beweging

Al meer dan 20 jaar verzorgen wij cursussen op het gebied van bewegingsonderwijs, schoolplein en MRT. Uit de evaluaties komt naar voren dat de inhoud, de praktische toepasbaarheid en de kwaliteit van docenten als zeer positief worden beoordeeld. Er wordt ingezet op een kwaliteitsimpuls van het gehele bewegingsonderwijs (lessen bewegingsonderwijs, schoolplein, bewegen in de klas, bewegen en leren, extra zorg en MRT). Hierbij wordt uitgegaan van de nieuwste wetenschappelijke principes. Tijdens de opleiding wordt veel gewerkt met videobeelden. Zowel door de docenten als door de studenten zelf. Daarmee worden de reflectie- en intervisie mogelijkheden sterk vergroot.

Er worden zowel kort lopende cursussen aangeboden als een 2-jarige opleiding. Hieronder wordt de opleiding beschreven. De afzonderlijke modulen zijn als losse cursussen te volgen.

De opleiding van Alles in beweging bestaat uit vijf modulen: de basiscursus A+B, de vervolgcursus, leerkrachtgedrag en schrijven zonder pen of beter leren samenspelen. Schrijf je je in voor de gehele opleiding dan bieden we een aantrekkelijke korting. Ook inschrijven voor losse of incompany cursussen is mogelijk.

Voor wie?
Ben jij werkzaam als leerkracht in het primair onderwijs, IB-er, RT-er of docent lichamelijke opvoeding in het primair onderwijs of voortgezet onderwijs? Schrijf je dan nu in voor de opleiding MRT van Alles in beweging en help kinderen met een bewegingsachterstand.

Met deze opleiding kun je als specialist MRT werken op één of meerdere scholen (via een bestuur, gemeente of sportservicebureau). Het is ook mogelijk een eigen MRT-praktijk op te starten. Met MRT op je CV heb je meer kans op een leukere en betere baan. Het succesvol afronden van de opleiding tot Motorisch Remedial Teacher kan - net als een masterstudie - aanleiding zijn om schaalverhoging aan te vragen (LB/LC). Ook geeft de studie regelmatig aanleiding tot het veranderen of verrijken van werkzaamheden of functies.

Waar?
Alles in beweging biedt in heel Nederland de opleiding MRT aan. In AmsterdamBreda, Den Haag, Drachten, Enschede, HaarlemVenlo en Zwolle

Meer informatie?

Klik hier voor meer informatie en inschrijven.

Agenda MRT

11-02-2019 Studieavond St. MRT in Haarlem - info & inschrijven
Er is keuze uit 2 workshops: deze workshops zijn op dit moment nog niet bekend, meer info later op de website.

* Inschrijven voor losse of incompany MRT cursussen is eveneens mogelijk. 

Website MRT in beweging

De website mrtinbeweging.net is interessant voor iedereen die geinteresseerd is of werkt met kinderen met een bewegingsachterstand. Op de site vind je informatie over MRT, de stichting MRT in beweging, de tweejarige MRT opleiding & cursussen. Ook vind je er een overzicht van MRT praktijken, literatuur en materiaal.

Ben je geinteresseerd of heb je affiniteit met MRT? Je kunt je aanmelden als donateur van de Stichting MRT in beweging en/of je aanmelden voor een abonnement op de website.

Als donateur

 • Krijgt u minimaal twee keer per jaar een mailing met de activiteiten van de Stichting en de noviteiten op MRT-gebied. Onder de noviteiten vallen ook de nieuwe of vernieuwde publicaties, materialen, documenten als motorische testen, lesideeën, oefenkaarten e.d.. Deze worden gratis toegezonden of kunnen tegen een gereduceerde prijs worden aangeschaft.
 • Kunt u (minimaal) één avond per jaar op zogenaamde stichtingsavonden bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen, workshops te volgen, vragen te stellen e.d..
 • Ontvangt u korting op diverse scholingen en cursussen van Alles in beweging. Onder andere de Landelijke Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs.
 • Wordt u (via de site) op de hoogte gehouden van de adressenbestanden van: kinderfysiotherapeuten, functionele optometristen (optologen), podotherapeuten e.d..
 • Kunt u specifieke materialen als zitballen, foamballen, pedalo’s e.d. via de stichting aanschaffen.

Heb jij een MRT praktijk en wil je ook genoemd worden op website mrtinbeweging.net? Stuur dan een email naar stroesinbeweging@online.nl

Onderzoek en artikelen op de website MRT in beweging

Op de website MRTinbeweging.net staan diverse onderzoeken en artikelen over MRT, motorisch leren, motoriek & schrijven.

 
Op zoek naar een MRT-er?

Bent u op zoek naar een MRT-er? Wellicht kan Alles in beweging u helpen bij uw zoektocht naar een geschikte kandidaat. Mail een openstaande vacature naar stroesinbeweging@online.nl en wij kunnen deze voor u onder de aandacht brengen.