Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont verzorgt de inleiding - Studiedag Basislessen

18/10/2016

Inleiding studiedag door Steven Pont

Op 25 januari 2017 organiseert scholings- en adviesbureau Alles in Beweging in samenwerking met de opleiding Sport & Bewegen Hilversum de 7e editie van de studiedag Basislessen bewegingsonderwijs. Steven Pont verzorgt een inleiding over de communicatie omtrent emotionele veiligheid (hechting) en bewegen (in onzekerheid beweeg je niet, of anders). Wie in 2013 heeft deelgenomen aan onze studiedag zal zich ongetwijfeld Steven Pont herinneren. Zijn inleiding werd toen gewaardeerd met een 9,3! De inleiding op 25 januari 2017 heeft een andere insteek. Steven Pont verzorgt tevens een verdiepende workshop rondom dit thema. Steven Pont is ontwikkelingspsygoloog, gezinstherapeut, columnist & auteur van o.a. Mensenkinderen

Over Steven Pont

Alles wat hij doet is opgebouwd rond twee thema's; de (ontwikkelings) psychologie en de systeemtheorie. In 1992 studeerde hij af als ontwikkelingspsycholoog aan de UvA en in 2002  als systeemtheraoeut bij het NISTO. Later kwamen daar mediation (NIP) en socratische gesprekstechnieken (FIP) nog bij. Maar de basis is altijd gelijk gebleven; de (ontwikkeling) psychologie, die gedrag meet vanuit het individu beschrijft en de systeemtheorie, die juist het belang van de sociale omgeving meer benadrukt. 

 


Hieronder volgt een introductie op zijn inleiding en workshop:

4 hechtingsstijlen

Soms snappen we de reactie van kinderen niet zo goed. Ze staan bijvoorbeeld niet open voor aanwijzingen om een oefening beter te doen en vertonen ze een en al verzet, terwijl je ze het later wel ziet proberen. Of een leerling waarvan je weet dat het iets kan, wacht daarmee steeds door hun 'complimentenhonger' tot jij het ziet. Of op het schoolplein loopt een leerling eigenlijk alleen maar het spel van anderen te bederven of op andere manieren het conflict te zoeken. Dit soort gedrag wordt 'logischer' wanneer we inzien welke hechtingsstijl ze in hun relatie tot anderen hebben leren hanteren. Tijdens deze lezing krijg je inzicht in de vier verschillende hechtingsstijlen van kinderen en welke gevolgen dat heeft voor de manier waarop we ze het beste kunnen bereiken. 

4 positioneringen en 4 gesprekken

In de workshop gaat Steven Pont door op de hechtingsstijlen en gaat hij dieper in op de manier waarop men met kinderen communiceert. Naar aanleiding van een gemeenschappelijke video-analyse bespreekt Steven Pont de vier verschillende positioneringen die men in kan nemen en de taal die gehanteerd kan worden om de kinderen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn in hun ontwikkeling. 


Introductie film website Steven Pont:


Meer weten? Bezoek dan zijn website: www.stevenpont.nl