Samenwerking met GO 4 Sport

09/09/2014

Samenwerking Alles in Beweging & GO 4 Sport

GO 4 Sport maakt gebruik van de expertise van scholings- en adviesbureau Alles in Beweging om sport en bewegen op basisscholen te stimuleren. Namens Alles in Beweging verzorgt Hans Stroes in het schooljaar 2014-2015 een aantal scholingen. Het gaat om scholen in de provincie Friesland van de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel & Menameradiel.

Drie scholingen staan op het programma:

  • Bewegingsonderwijs in het speellokaal
  • Van schoolplein tot speelplein
  • Kinderen met bewegingsachterstanden

Bent u één van de aangesloten scholen bij GO 4 Sport? Klik dan hier voor meer informatie.

Naast scholingen voor een gemeente, verzorgt Alles in Beweging ook nascholingsprogramma's voor andere samenwerkingsverbanden en onderwijsinstellingen. Benieuwd naar de mogelijkheden, klik hier!