Sportimpuls 'Grootegast spelenderwijs in beweging'

15/10/2012

Peuters en kleuters in de gemeente Grootegast krijgen lessen bewegingsonderwijs.

Sportimpuls subsidie toegekend aan dit unieke project.

De komende 2 jaar staat de motorische ontwikkeling van peuters en kleuters in de gemeente Grootegast flink in de belangstelling. Met het binnenhalen van € 140.000,- subsidiegeld door Witteborg Gymnastics en Stroes in beweging wordt er stevig geïnvesteerd in extra aandacht voor spelenderwijs bewegen voor 2-6 jarigen.

Dit gebeurt d.m.v. lessen bewegingsonderwijs op de 11 basisscholen en 4 locaties kinderopvang/ peuterspeelzalen. Ook buiten schooltijd worden extra beweegmomenten gecreëerd, samen met de bestaande sportverenigingen, zoals bijv. extra uren kleutergym en Ouder- en kindgym. De gemeente Grootegast, het Huis voor de Sport Groningen en de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie hebben ook de schouders eronder gezet om dit unieke project van de grond te krijgen. 

Feestelijke start 10 oktober in Opende

Woensdagmiddag 10 oktober vond de feestelijke opening plaats met een beweegmiddag en informatiemarkt in mfc De Veste, Opende.  

De opening werd gedaan door:

  • dhr. S. Smedes - wethouder van gemeente Grootegast
  • dhr. R. de Waard - directeur Huis voor de Sport Groningen
  • dhr. J. Wals - directeur KNGU 

Vervolgens kwamen zo'n 70 kleuters en peuters met hun ouders in beweging in sporthal de Veste. 

Meer info over 10 oktober?  Klik hier voor de poster.

Meer info over het project? www.spelenderwijs-in-beweging.nl

of mail naar info@spelenderwijs-in-beweging.nl

Doelgroep kinderen van 2 t/m 6 jaar

De doelgroep 2 t/m 6 jaar is in de ogen van de betrokkenen een essentiële leeftijdsfase om veel en veelzijdig te bewegen.  Alle grondvormen van bewegen worden dan aangeleerd: springen, hardlopen, rollen, zwaaien, balanceren, gooien, vangen,  enzovoort.  In wetenschappelijk onderzoek[1] is aangetoond dat veel en gevarieerd bewegen de leerprestatie op korte en lange termijn verbetert.  

De belangrijkste onderzoeksresultaten op een rijtje

1. Matig intensief bewegen verbetert de leerprestatie van kinderen.
2. Kinderen die regelmatig bewegen winnen aan zelfvertrouwen en zijn fitter.
3. Sport en spel zijn goed voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden.
4. Schoolresultaten verbeteren bij goede afwisseling van beweeg- en leertijd.

Onderzoek suggesties voor beweegactiviteiten op school

  • het stimuleren van actief transport naar en van school (lopen, fietsen, ed.)
  • lichaamsbeweging als onderdeel van de les (bewegingstussendoortjes)
  • het stimuleren van lichaamsbeweging tijdens pauzes en overblijfuur
  • het intensiveren van de lessen bewegingsonderwijs
  • het aanpassen van schooltijden om meer ruimte voor beweegmomenten te creëren.

Doelgroep leerkrachten en ouders

Door binnen het project tevens de leerkrachten en begeleiders te scholen en informatieve bijeenkomsten voor ouders te organiseren zullen jonge kinderen in gemeente Grootegast ook na afloop van het project betere beweegkansen krijgen.

Samenwerkende partners

De projectleiding ligt bij Astrid Witte (Witteborg Gymnastics) en Hans Stroes (Stroes in Beweging). Er is een samenwerkingsverband met de KNGU, Huis voor de Sport Groningen, Gemeente Grootegast, Onderwijs en Het Kinderkwartier (peuterspeelzalen en kinderopvang).
[1] Bewegen = beter leren, meerjarig onderzoek van VU medisch centrum Amsterdam,  Centrum voor Bewegingswetenschappen UMCG en RuG, Universiteit van Amsterdam / Hogeschool van Amsterdam, Mulier Instituut, TNO, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, Combinatiefunctionarissen Nieuwegein, Van Gelder in Beweging, Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding , publicatie 2012