Studieavond 'Dynamische schooldag' in Nederland

12/06/2019

Studieavond 'Dynamische schooldag'
Bewegen en leren gaan hand in hand!

Komend schooljaar (2019-2020) in: 
 • Den Haag > 26 november 2019
 • Eindhoven > 15 september 2020 (31 maart 2020 geannuleerd i.v.m. coronavirus)
 • Neede > 15 mei 2020 (hele dag, nieuw programma!)

 


                                               Foto: Dynamische schooldag 20 maart 2018 in Groningen

 

 
Workshops
1. Dynamische schooldag - Wim van Gelder
2. Meer en leuker bewegen op het schoolplein - Bastiaan Goedhart
3. 
Meer bewegen in de klas - Hans Stroes
4. 
Bewegend rekenen op het schoolplein - Ron ten Broeke
5. 
Letterhinkelen; leer sneller en leuker spellen - Wendy Bezemer
 
Traditioneel zitten kinderen op school veel stil. Inmiddels weten we – vanuit onderzoek en ervaring ;-) – dat kinderen veel te lang stil zitten. Te lang als we kijken naar gezondheidseffecten, maar ook te lang als er gekeken wordt naar concentratie en leerrendement. De laatste voorstudie van het Mulier instituut ‘Effecten van sport en bewegen op de basisschool’ geeft hiervan een overzicht.


Erik Scherder breekt een lans voor de dynamische schooldag. 
Klik op de foto voor het artikel uit NRC Next van 12 juni 2019.

Onderzoek geeft aan dat er (hoogstwaarschijnlijk) veel winst te behalen is als de schooldag dynamischer wordt gemaakt. Winst in de zin van welbevinden, gezondheid en leeropbrengsten.

De opbrengst gerichte verbeterprogramma’s op cognitief gebied bestonden vooral uit meer uren maken.  Meer rekenen, langer begrijpend lezen etc.. 

Het besef dat een dynamische schooldag voor kinderen prettiger en effectiever is groeit. Ook het aantal praktische uitwerkingen is de laatste jaren gegroeid, maar een school- omvattende aanpak gedurende het gehele schooljaar is op zeer weinig scholen gerealiseerd. Praktische voorbeelden daarvan ontbreken.

Deze studieavond licht een aantal mogelijkheden – praktisch – toe:

 • Meer en leuker buiten bewegen (pauze en bewegingsonderwijs): hoe verdeel je dat? Hoe vermeld je dat in het activiteitenrooster? Wat vindt de inspectie? Welke randvoorwaarden zijn van belang?
 • Bewegend naar school
 • Meer bewegen in de klas – als tussendoortje. Van actief tot meditatief
 • Bewegingscircuits/hoeken in de klas
 • Bewegingsonderwijs op het schoolplein
 • Actiever verwerken van lesinhouden
 • Buiten lesgeven/outdoor classroom
 • Een limiet aan stilzitten. Regel: maximaal 30 minuten?

Alles in Beweging maakt tijdens deze studieavond de vertaalslag van de vele onderzoeken naar de praktijk om zo het onderwijs te stimuleren bewegen een structurele plek in het onderwijs te geven.  Een voorbeeld is de ontwikkeling van de Bewegen en leren top 10©. Tien manieren om op school meer te bewegen, minder te zitten en bewegen en leren te integreren.  

Programma 

18.00 – 18.30 uur      inloop met koffie / thee
18.30 – 18.45 uur      Intro ‘Dynamische schooldag’ door Wim van Gelder
18.50 – 19.40 uur      workshopronde 1
19.45 – 20.35 uur      workshopronde 2
20.40 – 21.00 uur      pauze
21.05 – 21.55 uur      workshopronde 3
21.55 – 22.00 uur      evaluatie en certificaat

Locaties:       Den Haag (avond) | Eindhoven (avond) | Neede (hele dag!)

Doelgroep:    (vak)leerkrachten basisonderwijs

Kosten:          € 120,-  
                      € 175,- inclusief MAP* met beweegkaarten
                      voor donateurs St. MRT in beweging en studenten € 10,- korting                

* Deze MAP bestaat uit 50 gelamineerde beweegkaarten. Vanuit elke workshop (5) zijn beweegkaarten terug te vinden in de map. Dus ook als u een bepaalde workshop niet gevolgd heeft, krijgt u doormiddel van de map toch de praktische handvatten aangereikt om direct mee aan de slag te gaan.

Meer informatie & inschrijven:

 • Neede > 15 mei 2020 (hele dag, nieuw programma!)

Incompagny studiedag Dynamische schooldag?

De workshops kunnen ook incompany worden aangevraagd. Samen met de betreffende school of scholen kan een programma op maat worden samengesteld. Bent u geinteresseerd in de mogelijkheden, stuur dan een mail naar info@allesinbeweging.net