Studieavond 'Dynamische schooldag' wegens succes herhaald!

15/02/2018

Studieavond 'Dynamische schooldag'
Bewegen en leren gaan hand in hand!

De studieavond 'Dynamische schooldag' vond in het schooljaar 2016 - 2017 plaats op vier locaties in Nederland; Utrecht, Hoogeveen, Rotterdam en Amsterdam. De studiedag werd beoordeeld door ruim 400 deelnemers met 8.8 gemiddeld. We zijn blij dat we zoveel deelnemers mochten inspireren tijdens deze avonden en hopen komend schooljaar nog meer mensen te bereiken.
 
We delen hieronder graag een aantal recensies:
 • “Goede uiteenzetting van de Dynamische schooldag, helder theoretisch kader”.
 • “Bewegend rekenen, direct toepasbaar”
 • ”Top avond, wil graag de andere workshops ook nog volgen!”
 • “Ga met een tas vol ideeën naar huis”
 • “Veel inspiratie opgedaan, bedankt!”
 • “Reëel beeld van de werkvloer... meedenken in het ombuigen/ omdenken van het team en andere struikelblokken”
 • “Fantastisch en inspirerend”
 • "Tot volgend jaar? Dan doe ik graag ook de andere workshops!"
 • "De twee uur rijden waren het zeker waard".
Mede door de positieve reacties en de getoonde interesse hebben we besloten de studieavond komend schooljaar nog 2 keer aan te bieden. We organiseren de studieavond in Utrecht (7 november 2017) en in Groningen (20 maart 2018).
 
Workshops
1. Dynamische schooldag - Wim van Gelder
2. Meer en leuker bewegen op het schoolplein - Bastiaan Goedhart
3. 
Meer bewegen in de klas - Hans Stroes
4. 
Bewegend rekenen op het schoolplein - Ron ten Broeke
5. 
Letterhinkelen; leer sneller en leuker spellen - Wendy Bezemer
 
Traditioneel zitten kinderen op school veel stil. Inmiddels weten we – vanuit onderzoek en ervaring ;-) – dat kinderen veel te lang stil zitten. Te lang als we kijken naar gezondheidseffecten, maar ook te lang als er gekeken wordt naar concentratie en leerrendement. De laatste voorstudie van het Mulier instituut ‘Effecten van sport en bewegen op de basisschool’ geeft hiervan een overzicht.

Onderzoek geeft aan dat er (hoogstwaarschijnlijk) veel winst te behalen is als de schooldag dynamischer wordt gemaakt. Winst in de zin van welbevinden, gezondheid en leeropbrengsten.

De opbrengst gerichte verbeterprogramma’s op cognitief gebied bestonden vooral uit meer uren maken.  Meer rekenen, langer begrijpend lezen etc.. 

Het besef dat een dynamische schooldag voor kinderen prettiger en effectiever is groeit. Ook het aantal praktische uitwerkingen is de laatste jaren gegroeid, maar een school- omvattende aanpak gedurende het gehele schooljaar is op zeer weinig scholen gerealiseerd. Praktische voorbeelden daarvan ontbreken.

Deze studieavond licht een aantal mogelijkheden – praktisch – toe:

 • Meer en leuker buiten bewegen (pauze en bewegingsonderwijs): hoe verdeel je dat? Hoe vermeld je dat in het activiteitenrooster? Wat vindt de inspectie? Welke randvoorwaarden zijn van belang?
 • Bewegend naar school
 • Meer bewegen in de klas – als tussendoortje. Van actief tot meditatief
 • Bewegingscircuits/hoeken in de klas
 • Bewegingsonderwijs op het schoolplein
 • Actiever verwerken van lesinhouden
 • Buiten lesgeven/outdoor classroom
 • Een limiet aan stilzitten. Regel: maximaal 30 minuten?

Alles in Beweging maakt tijdens deze studieavond de vertaalslag van de vele onderzoeken naar de praktijk om zo het onderwijs te stimuleren bewegen een structurele plek in het onderwijs te geven.  Een voorbeeld is de ontwikkeling van de Bewegen en leren top 10©. Tien manieren om op school meer te bewegen, minder te zitten en bewegen en leren te integreren.  

Programma 

18.00 – 18.30 uur      inloop met koffie / thee
18.30 – 18.45 uur      Intro ‘Dynamische schooldag’ door Wim van Gelder
18.50 – 19.40 uur      workshopronde 1
19.45 – 20.35 uur      workshopronde 2
20.40 – 21.00 uur      pauze
21.05 – 21.55 uur      workshopronde 3
21.55 – 22.00 uur      evaluatie en certificaat

Locatie:         Groningen

Doelgroep:    (vak)leerkrachten basisonderwijs

Kosten:          € 105,-  
                       € 155,- inclusief MAP* met beweegkaarten
                          voor donateurs St. MRT in beweging en studenten € 10,- korting

* Deze MAP bestaat uit 45 tot 50 gelamineerde beweegkaarten. Vanuit elke workshop (5) zijn 10 beweegkaarten terug te vinden in de map. Dus ook als u een bepaalde workshop niet gevolgd heeft krijgt u doormiddel van de map toch de praktische handvatten aangereikt om direct mee aan de slag te gaan.

Klik onderstaand voor meer informatie over de inhoud van de workshops:


Groningen > 20 maart 2018