Studiedag Buitenspelen 17 mei Amersfoort - de inleiding

13/03/2017

Drie keynotesprekers

Op 17 mei 2017 organiseert scholings- en adviesbureau Alles in Beweging in samenwerking met Beweeg Wijs en PLAYgrounds de eerste editie van de landelijke studiedag Buitenspelen. De dag wordt gestart door drie keynote sprekers: Wim van Gelder, Ron ten Broeke en Mirka Janssen. Vanuit drie verschillende invalshoeken wordt het belang van buitenspelen belicht. Directie, groepsleerkrachten en/of vakleerkrachten bewegingsonderwijs krijgen inspirerende voorbeelden hoe zij het buitenspelen op hun school kunnen versterken en verdiepen. Hoe kun je letterlijk en figuurlijk voor kinderen beweegruimte creëren.
 

Inhoud van de drie keynotesprekers

Wim van Gelder geeft zijn visie op wat ‘Buitenspelen’ is. In hoeverre is ‘Buitenspelen’ een integraal onderdeel van het curriculum van een gemiddelde school en opleiding? Wat is het belang voor het kind? Wat is het perspectief van een school (groepsleerkrachten, directeur, bestuur). Wat is het belang van de overheid? Over regelgeving, activiteitenroosters, inspectie en onderbuikgevoelens van leerkrachten en ouders.

Wim van Gelder is eigenaar van het scholings- en adviesbureau van Gelder in Beweging, auteur van de methode ‘Basislessen bewegingsonderwijs’, Zorg voor beweging en de vaardigheidstest ‘4 S-en’. Mede-eigenaar van Stimuliz. (Gast)docent aan vele opleidingen (m.n. ALO, PABO, CIOS, Sport en bewegen).


Ron ten Broeke
gaat in op de implementatietrajecten van de methodiek Beweeg Wijs op allerlei scholen in Nederland. Wat zijn succesfactoren waardoor het bewegen en spelen razendsnel uitgebreid en verbeterd wordt?  Ron geeft voorbeelden van aangepaste schoolomgevingen, waarbij elke vierkante meter invulling geeft aan maatschappelijke onderwijsdoelen. De methodiek wordt toegepast in peuterzalen, in het regulier en speciaal basisonderwijs, in voortgezet onderwijs en inmiddels ook bij sportclubs waarbij de integrale aanpak vanuit een integraal kindcentrum een succesvolle kan zijn. In Enschede heeft Beweeg Wijs in samenwerking met veel betrokken partners van 2013 tot 2016 de gehele Beweeg Wijs implementatie op 11 scholen wetenschappelijk gevolgd. De opgedane inzichten en daardoor de positieve veranderingen die in de scholen zijn gebracht worden aan u toegelicht.

Ron ten Broeke is eigenaar van interventie Beweeg Wijs, ontwikkelaar buitenspeelmethode voor peuters, basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
 

Mirka Janssen vertelt kort wat over het raamwerk van PLAYgrounds, dat bestaat uit een fysieke aanpassing van het plein door het creëren van structuur. Een verbetering in “schoolplein timemanagement” door het beter verdelen van de beschikbare pauzetijd over het aantal  kinderen van de school. Een meer uitdagend en veelzijdig gebruik van spelmateriaal. Het actief betrekken van alle docenten bij het buitenspelen, alsmede een gewaarborgde koppeling met de gymles. Vervolgens gaat Mirka in op recente wetenschappelijke inzichten met betrekking tot buitenspelen. Hoe kan het buitenspelen bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van kinderen. Wellicht is het schoolplein voor kinderen belangrijker dan gedacht?

Mirka Janssen is opleidingsdocent en post-doc onderzoeker van het lectoraat Bewegingswetenschappen aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding te Amsterdam en eigenaar van PLAYgrounds.