Wim van Gelder verzorgt de inleiding | 14 mei Studiedag Buiten

05/04/2014

Meer bewegen en meer naar buiten - Wim van Gelder verzorgt de inleiding!

Binnen - in gymzalen - wordt de traditionele leerstijl meer en meer verlaten. Waar vroeger één bok de zaal vulde en waar de leerkracht de spreidsprong centraal stelde zien we meer en meer rijke bewegingsarrangementen. Situaties met meerdere niveaus en meerdere mogelijkheden. Met leerkrachten die de kinderen op eigen wijze invulling laten geven aan de uitdagingen die de omgeving hen biedt.

En buiten? Met 'buitengym'? Wordt er dan weer teruggegaan in die tijd? Met de duurloopjes, estafette en het traditionele - klassikale - slagbal?

In de inleiding van de studiedag Basislessen buiten worden de contouren geschetst van inspirerend, intensief en veelzijdig 'buitengymmen'.

Wil de staatssecretaris meer naar buiten?

Staatssecretaris Sander Dekker heeft de 2e kamer beloofd om voor de zomer zijn plannen over de aanpak bewegingsonderwijs in het PO te presenteren. Een greep uit de mogelijke voorstellen:

  • Subsidiëring via lerarenbeurs voor de leergang
  • Inspectie/visitatie voor bewegingsonderwijs
  • 2 lessen bewegingsonderwijs moeten door een school verplicht worden verzorgd (+controle) een derede les wordt (buiten) aanbevolen.


Foto: Sander Dekker over blessurepreventie bij kinderen

Kijk voor meer informatie en inschrijven op de site Basislessen.nl