Nieuwsbrief Augustus 2013 - Braingym editie

Speciale BRAINGYM editie!
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van Alles in Beweging. Deze nieuwsbrief betreft een speciale editie over Braingym. Heeft u collega's die deze nieuwsbrief ook willen ontvangen, wilt u deze nieuwsbrief dan doorsturen?

Inhoud 

 • Agenda
 • Wat is braingym?
 • Het aantal kinderen met leerproblemen neemt toe
 • Cursus 'Kinderen anders bekijken' in Amsterdam, Drachten en Enschede
 • Studiedagen Braingym in Drachten, Groningen en Zwolle
 • Onderzoek naar Braingym op scholen

Agenda

07-09-2013 Cursus 'Kinderen anders bekijken' in Amsterdam - info & inschrijven
24-09-2013 Studiedag 'Braingym, leren door bewegen in Drachten - info & inschrijven
01-10-2013 Cursus 'Kinderen anders bekijken' in Drachten - info & inschrijven
09-10-2013 Cursus 'Kinderen anders bekijken' in Enschede - info & inschrijven 
25-03-2014 Studiedag 'Braingym, leren door bewegen' in Groningen - info & inschrijven
08-04-2014 Studiedag 'Braingym, leren door bewegen' in Zwolle - info & inschrijven 

Wat is Braingym?

Braingym is een speciaal ontwikkelde methode die beide hersenhelften activeert om beter samen te werken. Onze hersenen bestaan uit een linker en een rechter hersenhelft die beiden verschillende functies hebben. De linkerhersenhelft staat voor analytisch denkvermogen, het onderscheiden en leren van dingen.  De linkerhersenhelft bestuurt de rechterkant van het lichaam en de rechterhelft bestuurt de linkerkant van het lichaam.  De rechterhersenhelft is de creatieve kant maar ook de kant van emoties en muziek.

Als de linkerhersenhelft het woord “auto” ziet, dan zorgt de rechterhersenhelft voor het beeld dat hier bij hoort. De hersenhelften werken niet altijd goed samen. Als dit het geval is kun je dat op verschillende manieren merken. Bijvoorbeeld als gecoördineerde bewegingen zoals lopen, fietsen, een bal vangen niet zo gemakkelijk gaat, kan het zijn dat de hersenhelften niet goed samenwerken. 

Het aantal kinderen met leerproblemen neemt toe

Hoe is de toename te verklaren van het aantal kinderen met leerproblemen zoals dislexie en gedragsproblemen zoals ADHD en PDD-NOS? Komt het door het huidige onderwijs, door TV en computer, door de opvoeding van ouders, door toegenomen prestatiedruk? Feit is wel dat steeds meer kinderen stress voelen en dat ouders en leerkrachten  zoeken naar handvatten om hiermee om te gaan.

Braingym activiteiten helpen elke lerende om zich doeltreffend voor te bereiden op specifieke denk- en coördinatievaardigheden en om stress te verminderen. Er zijn specifieke braingym oefeningen voor begrijpend lezen, technisch lezen, spelling, hardop lezen, creatief denken, rekenvaardigheden, technisch schrijven, creatief schrijven, spreekbeurten, toetsen maken, zelfvertrouwen, enz.

Cursus 'Kinderen anders bekijken' in Amsterdam, Drachten en Enschede

In deze cursus leert u behalve over Braingym ook een andere manier van kijken naar kinderen en worden uiterst praktische en toepasbare mogelijkheden aangereikt. Die vanaf de eerste bijeenkomst tot betere resultaten kunnen leiden. Voor zowel de leerkracht als het kind. 

De onderwerpen tijdens de cursus zijn:

 • Het hele kind in beeld
 • Stress herkennen bij kinderen
 • Braingym
 • Meervoudige intelligentie
 • Voorspelbaarheid van gedrag
 • Didactische vaardigheden

Studiedagen Braingym in Drachten, Groningen en Zwolle

In het komende schooljaar organiseert Alles in beweging eveneens drie studiedagen in het teken van Braingym. De onderstaande workshops maken deel uit van het programma.

Workshop 1 –Wat kan Braingym doen bij dyslexie en gedragsproblemen
Workshop 2 – Braingym integreren in je lesgeven

Onderzoek naar Braingym op scholen 

Onderzoek verricht door de Universiteit in Zuid‐Afrika, op scholen waar in de moedertaal onderricht gegeven wordt en scholen waar de leerlingen voor het eerst met de Engels taal in aanraking komen. Het onderzoek werd gedaan met de bedoeling toestemming van de overheid te verkrijgen om Braingym toe te passen in het onderwijs. Naar aanleiding van de uitslag van het onderzoek gaf de overheid een positief advies: Braingym mag op alle scholen van Zuid‐Afrika gebruikt worden om leerprestaties te verbeteren. Leerkrachten worden aangemoedigd de cursus Braingym te volgen, maar moeten het zelf betalen. Soms sponsort de overheid in geval van grote armoede. De cursus is aangeboden in een tijdsbestek van vier weken en hield in: twee sessies van 4 uur per week. De tijd tussen de voor‐ en natoets was zes weken.

Het volgende is waargenomen

LEZEN:

 • leestempo is verbeterd met gemiddeld 8 woorden per minuut
 • leesvordering is toegenomen met gemiddeld 5 maanden

In het algemeen genomen is het volgende ook verbeterd:

 • Handschrift
 • Concentratie
 • Verminderde agressie
 • Ruimtelijke oriëntatie
 • Kruising van de middenlijn
 • Oog‐handcoördinatie
 • Lange‐ en korte termijngeheugen
 • Inzicht

REKENEN:

 • Onder elkaar optellen is gemiddeld met 3.6 maanden vooruit gegaan
 • Onder elkaar aftrekken is gemiddeld met 6 maanden vooruitgegaan