Nieuwsbrief December 2013 - Kinderen anders bekijken!

KINDEREN ANDERS BEKIJKEN...

Kinderen lijken tegenwoordig minder in ons schoolsysteem te passen. Komen er nu echt meer kinderen met leerproblemen? Zijn kinderen tegenwoordig drukker of ongeconcentreerder? Moeten deze kinderen zich aanpassen aan het schoolsysteem? Of is het beter voor deze kinderen dat wij ons onderwijs aan hen aanpassen?

Feit is wel dat steeds meer kinderen stress voelen en dat ouders en leerkrachten zoeken naar handvatten om hiermee om te gaan.

Lees in deze nieuwsbrief meer over dit onderwerp en schrijf je in de voor de cursus 'kinderen anders bekijken' die start op 18 januari in Utrecht. De cursus vindt plaats op 4 zaterdagen in de periode van januari tot en met april 2014.

Inhoud 

 • Agenda
 • Cursus 'Kinderen anders bekijken' in Utrecht
 • Studiedagen Braingym in Groningen en Zwolle
 • Wat is braingym?
 • Onderzoek naar Braingym op scholen

Agenda

Cursus 'Kinderen anders bekijken' in Utrecht

In deze cursus leert u op een andere manier kijken naar kinderen en worden uiterst praktische en toepasbare mogelijkheden aangereikt. Die vanaf de eerste bijeenkomst tot betere resultaten kunnen leiden. Voor zowel de leerkracht als het kind. 

Door deze cursus zijn leerkrachten beter in staat om het volgende te bereiken: 

 • Het leren gaat plezieriger
 • Kinderen kunnen zich beter concentreren
 • Kinderen blijven meer bij zich zelf
 • Kinderen hebben minder last van stress
 • Kinderen zijn minder afhankelijk van wat anderen van hen vinden
 • Er is meer harmonie in de groep.

De onderwerpen tijdens de cursus zijn:

 • Het hele kind in beeld
 • Stress herkennen bij kinderen
 • Braingym
 • Meervoudige intelligentie
 • Voorspelbaarheid van gedrag
 • Didactische vaardigheden

Studiedagen Braingym in Groningen en Zwolle

In het komende schooljaar organiseert Alles in beweging eveneens studiedagen in het teken van Braingym en anders kijken naar kinderen. De onderstaande workshops maken deel uit van het programma.

Workshop 1 –Wat kan Braingym doen bij dyslexie en gedragsproblemen
Workshop 2 – Braingym integreren in je lesgeven

Wat is Braingym?

Braingym is een speciaal ontwikkelde methode die beide hersenhelften activeert om beter samen te werken. Onze hersenen bestaan uit een linker en een rechter hersenhelft die beiden verschillende functies hebben. De linkerhersenhelft staat voor analytisch denkvermogen, het onderscheiden en leren van dingen.  De linkerhersenhelft bestuurt de rechterkant van het lichaam en de rechterhelft bestuurt de linkerkant van het lichaam.  De rechterhersenhelft is de creatieve kant maar ook de kant van emoties en muziek.

Als de linkerhersenhelft het woord “auto” ziet, dan zorgt de rechterhersenhelft voor het beeld dat hier bij hoort. De hersenhelften werken niet altijd goed samen. Als dit het geval is kun je dat op verschillende manieren merken. Bijvoorbeeld als gecoördineerde bewegingen zoals lopen, fietsen, een bal vangen niet zo gemakkelijk gaat, kan het zijn dat de hersenhelften niet goed samenwerken. 

Onderzoek naar Braingym op scholen 

Onderzoek verricht door de Universiteit in Zuid‐Afrika, op scholen waar in de moedertaal onderricht gegeven wordt en scholen waar de leerlingen voor het eerst met de Engels taal in aanraking komen. Het onderzoek werd gedaan met de bedoeling toestemming van de overheid te verkrijgen om Braingym toe te passen in het onderwijs. Naar aanleiding van de uitslag van het onderzoek gaf de overheid een positief advies: Braingym mag op alle scholen van Zuid‐Afrika gebruikt worden om leerprestaties te verbeteren. Leerkrachten worden aangemoedigd de cursus Braingym te volgen, maar moeten het zelf betalen. Soms sponsort de overheid in geval van grote armoede. De cursus is aangeboden in een tijdsbestek van vier weken en hield in: twee sessies van 4 uur per week. De tijd tussen de voor‐ en natoets was zes weken.

Het volgende is waargenomen

LEZEN:

 • leestempo is verbeterd met gemiddeld 8 woorden per minuut
 • leesvordering is toegenomen met gemiddeld 5 maanden

REKENEN:

 • Onder elkaar optellen is gemiddeld met 3.6 maanden vooruit gegaan
 • Onder elkaar aftrekken is gemiddeld met 6 maanden vooruitgegaan

In het algemeen is het volgende ook verbeterd:

 • Handschrift
 • Concentratie
 • Verminderde agressie
 • Ruimtelijke oriëntatie
 • Kruising van de middenlijn
 • Oog‐handcoördinatie
 • Lange‐ en korte termijngeheugen
 • Inzicht