Nieuwsbrief februari 2014

Hierbij ontvangt u een nieuwsbrief van Alles in Beweging. Heeft u collega's die deze nieuwsbrief ook willen ontvangen, wilt u deze nieuwsbrief dan doorsturen?

Inhoud

 • Studiedag Basislessen Buiten op 14 mei in Zwolle >> Alles in beweging
 • Studiedag Basislessen in Hilversum was een succes!
 • MRT Studiedag in Veenendaal >> KVLO
 • Studieavond MRT in Haarlem >> Stichting MRT in beweging
 • Studiedag Speciaal Onderwijs/ praktijkonderwijs >> KVLO

Studiedag Basislessen Buiten op 14 mei in Zwolle >> Alles in beweging

Op woensdag 14 mei 2014 organiseert Scholings- en adviesbureau Alles in beweging in samenwerking met de opleiding Landstede Sport & Bewegen een studiedag Basislessen Buiten. De studiedag vindt plaats op een prachtige buitenlocatie bij Sportcampus de Pelikaan in Zwolle.

 

Wim van Gelder verzorgt de inleiding met als thema 'Meer bewegen, meer naar buiten'. U kunt deelnemen aan drie verschillende workshops. De workshops zijn geschikt voor vakleerkrachten BO, groepsleerkrachten, combinatie-functionarissen, studenten en iedereen die te maken heeft met bewegen en spelen binnen het onderwijs.

Workshops Studiedag Basislessen Buiten:

 • Themakisten op het schoolplein
 • Gymles op het schoolplein voor de onderbouw
 • Gymles op het schoolplein voor de bovenbouw
 • Tennislevels, verslavend leuk!
 • Kamp- & bosspelen
 • Opbouw slagspelen
 • Frisbee spelen
 • Voetbal in de onderbouw
 • Voetbal in de bovenbouw
 • Freerunning buiten voor de onderbouw
 • Freerunning buiten voor de bovenbouw

Er zijn ook workshops voor de ontspanning/ eigen vaardigheid:

 • Volleybal
 • Tennis
 • Freerunning
 • Kastie

Klik hier voor meer informatie & inschrijven

 

Studiedag Basislessen in Hilversum was een succes!

Op 22 januari vond de vierde Landelijke Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs plaats in Hilversum. Met ruim 285 deelnemers, 23 workshops, enthousiaste workshopleiders en de hulp van alle studenten van Sport & Bewegen in Hilversum kijken we als organisatie terug op een geslaagde studiedag.

De dag werd geopend door Wim van Gelder, Bastiaan Goedhart en Hans Stroes. Zij vertelden over de ontwikkelingen binnen Basislessen bewegingsonderwijs deel 2 - spel en maakten het bruggetje naar de inleiding van Ewald Vervaet over motoriek en cognitie.

Na de inleiding gingen de workshoprondes van start. Met opmerkingen als; vernieuwend, inspirerend, vlot, veel info, altijd boeiend, veel opgenomen, goede dagindeling, heerlijke lunch en goed georganiseerd kijken wij alweer uit naar volgend jaar.

Graag willen we bij deze alle deelnemers, workshopleiders, studenten van Sport & Bewegen Hilversum en Optisport Hilversum bedanken. Graag tot volgend jaar!

De foto's van de studiedag zijn geplaatst op de Facebook van Alles in beweging.

 
 

12-03-2014      MRT Studiedag in Veenendaal >> KVLO

Op 12 maart 2014 organiseert de KVLO de Studiedag 'MRT iedereen doet mee!' in Veenendaal.

Of je nu individueel of in een groep met kinderen, die een motorische beperking of achterstand hebben werkt, allemaal willen we de kinderen helpen. Alle hulp die we kinderen bieden is er op gericht om iedereen (weer) mee te laten doen in de ‘gewone’ gymles en aan de ‘normale’ bewegingscultuur. Door de jaren heen is er wel een en ander door ontwikkeld of zijn er nieuwe inzichten bij gekomen in de wereld van MRT. Met deze studiedag willen wij alle professionals die zich met MRT bezighouden de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van MRT. In diverse workshops zal worden ingegaan op zowel de theorie als de praktijk van het huidige MRT.
 
De dag zal worden geopend door een prikkelende inleider, die zich afvraagt of MRT nog wel van deze tijd is, nu we vanaf 2014 allemaal te maken krijgen met Passend Onderwijs…

Hans Stroes en Wim van Gelder verzorgen de volgende workshops tijdens deze studiedag:

 • MRT Kleine motoriek & schrijven - Hans
 • Braingym - Hans
 • Freerunning/ bobbelbanen en MRT - Wim
 • MRT en de toepassing van nieuwe theorieen over motorisch leren - Wim

Kijk voor meer informatie over de workshops en inschrijven op de website van de KVLO.

18-03-2014      Studieavond MRT in Haarlem >> Stichting MRT in beweging

Op 18 maart vindt de studieavond van de stichting MRT in beweging plaats in Haarlem. De datum staat vast, maar de onderwerpen nog niet. Noteer de datum vast in uw agenda en hou de website van Alles in beweging in de gaten voor het laatste nieuws over de workshops.

Klik hier voor meer informatie & inschrijven 

14-04-2014      Studiedag Speciaal Onderwijs/ praktijkonderwijs >> KVLO

Van diversiteit naar Passend Onderwijs... is de titel van de studiedag voor het speciaal onderwijs die de KVLO organiseert dit jaar. Deze studiedag vindt plaats op maandag 14 april 2014 op de HAN (Universitair Sportcentrum) te Nijmegen.

Het speciaal onderwijs is opgedeeld in vier clusters, daarnaast heeft bijna iedere school voor speciaal onderwijs ook nog haar eigen identiteit of specialisme. Vervolgens is iedere groep die je als vakleerkracht bewegingsonderwijs binnen krijgt ook zeer divers qua leerlingen en hun individuele problematiek(en). Wij dienen daar een passend sport- en bewegingsaanbod voor te realiseren. Ook de wetgeving op Passend Onderwijs speelt momenteel een actuele rol om te zorgen dat iedere leerling een passende onderwijsplek krijgt voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling.

Met een divers aanbod van workshops wil de KVLO tegemoet komen aan de vragen vanuit het werkveld. Workshops die onder andere handvatten en tools meegeven hoe met deze diversiteit kan worden omgegaan en op welke wijze er een passend aanbod van sport- en bewegingsactiviteiten kan worden aangeboden.

Hans Stroes, Bastiaan Goedhart en Wim van Gelder verzorgen de volgende workshops tijdens deze studiedag:

 • Buitenspelen en schoolpleinen - Bastiaan
 • Braingym inzetten voor Passend onderwijs - Hans
 • Praktische consequenties van nieuwe theorieen over motorisch leren - Wim

Kijk voor meer informatie over de workshops en inschrijven op de website van de KVLO.