Nieuwsbrief November 2013

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van Alles in Beweging. Heeft u collega's die deze nieuwsbrief ook willen ontvangen, wilt u deze nieuwsbrief dan doorsturen?

Inhoud

 • Het team Alles in beweging
 • Studieavond MRT in Hoogeveen
 • Studiedag KVLO Friesland 'LO Binnenste Buiten" in Wolvega
 • Cursus 'Kinderen anders bekijken' in Utrecht
 • Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs in Hilversum
 • Cursus 'Schrijven zonder pen' in Drachten
 • Basiscursus MRT deel A in Drachten
 • Social MediaEven voorstellen...

Ook benieuwd naar het team van Alles in beweging? Hans Stroes, Wim van Gelder en Bastiaan Goedhart zijn het meest bekend als auteurs van de methode Basislessen bewegingsonderwijs. Samen zijn zij eigenaar van Scholings- en adviesbureau Alles in beweging.

‘Alles in beweging’ houdt zich bezig met bewegingsonderwijs, schoolpleinen en Motorische Remedial Teaching in heel Nederland. Steeds vaker is Alles in beweging actief in het buitenland: België, Duitsland en Turkije. Alles in beweging werkt samen met vele opleidingen, onderwijsorganisaties en bedrijven. Hierdoor worden de producten en diensten voortdurend verbeterd.

Karin Arents en Jeanette Steen maken het team compleet. Voor vragen over bestellingen en abonnementen dan kunt u terecht bij Karin Arents. Jeanette Steen is verantwoordelijk voor de marketing en organisatie van studiedagen.

Het bewegende kind blijft ons boeien en binden. Ook Loesje schrijft hier regelmatig over...

     

Hans, Wim, Bastiaan, Karin en Jeanette

5-11    Studieavond MRT in Hoogeveen

Op dinsdagavond 5 november organiseert de Stichting MRT in beweging een Studieavond MRT in Hoogeveen. Tijdens de studieavond worden twee verschillende workshops aangeboden: 1. Nieuwe theorieën over motorisch leren & MRT en 2. Braingym. Wim van Gelder en Hans Stroes zijn de workshopleiders. Voor maar €20,- kunt u deelnemen aan de studieavond.

Klik hier voor meer informatie & inschrijven7-11    Studiedag KVLO Friesland 'LO Binnenste Buiten" in Wolvega

Op donderdag 7 november aanstaande organiseert KVLO Afdeling Friesland een studiedag met als thema 'LO Binnenste Buiten" in Wolvega.

De studiedag biedt een programma met workshops van sporten die zowel in de zaal als op het veld of daarbuiten kunnen plaatsvinden. Daarnaast worden ook een aantal actuele theorie-workshops aangeboden. Eén van deze workshops is de workshop MRT van Hans Stroes.

Klik hier voor meer informatie & inschrijven18-01    Cursus 'Kinderen anders bekijken' in Utrecht

Hoe is de toename te verklaren van het aantal kinderen met leerproblemen zoals dislexie en gedragsproblemen zoals ADHD en PDD-NOS? Komt het door het huidige onderwijs, door TV en computer, door de opvoeding van ouders, door toegenomen prestatiedruk? Feit is wel dat steeds meer kinderen stress voelen en dat ouders en leerkrachten zoeken naar handvatten om hiermee om te gaan.

Braingym activiteiten helpen elke lerende om zich doeltreffend voor te bereiden op specifieke denk- en coördinatievaardigheden en om stress te verminderen. Er zijn specifieke braingym oefeningen voor begrijpend lezen, technisch lezen, spelling, hardop lezen, creatief denken, rekenvaardigheden, technisch schrijven, creatief schrijven, spreekbeurten, toetsen maken, zelfvertrouwen, enz.

In deze cursus leert u behalve over Braingym ook een andere manier van kijken naar kinderen en worden uiterst praktische en toepasbare mogelijkheden aangereikt. Die vanaf de eerste bijeenkomst tot betere resultaten kunnen leiden. Voor zowel de leerkracht als het kind.

Klik hier voor meer informatie & inschrijven

22-01    Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs in Hilversum

Op woensdag 22 januai 2014 organiseert Scholings- en adviesbureau Alles in beweging in samenwerking met de opleiding Sport & Bewegen Hilversum een studiedag rondom de vernieuwde methode Basislessen bewegingsonderwijs.

Er worden 24 verschillende workshops aangeboden. De workshops zijn geschikt voor vakleerkrachten BO / VO, groepsleerkrachten, combinatiefunctionarissen, studenten en iedereen die te maken heeft met bewegen en spelen binnen het onderwijs. Binnen de workshops maken we onderscheid tussen workshops die vorig jaar aan de orde kwamen en nieuwe - soms verdiepende - workshops.

Nieuwe thema’s rondom de (Basis)lessen bewegingsonderwijs zijn:

 • Passend onderwijs
 • MRT Judo
 • Krachtige pleinspelen
 • Swingen maar! met kleuters
 • Basislessen voor kleuters in het speellokaal

En specifiek workshops voor het voortgezet onderwijs:

 • Werken in groepen in het VO
 • Let's dance! in het VO
 • Floorball (unihockey) in het VO
 • Freerunning in het VO

Bekijk hier alle workshops en schrijf je in!
* Binnenkort ontvangt u meer informatie over de studiedag.29-01    Cursus 'Schrijven zonder pen' in Drachten

Deze cursus gaat over het observeren van de kleine motoriek & schrijven en een passend onderwijsaanbod. Deze cursus kan ook een onderdeel vormen van de opleiding tot Motorisch Remedial Teacher. Aan bod komt onder andere het:

 • observeren van klein motorische vaardigheden;
 • creëren van een passend aanbod;
 • kunnen hanteren van een observatiesysteem;
 • opstellen van handelingsplannen, zowel individueel als in een groep kritisch bekijken van het schrijfonderwijs.

Klik hier voor meer informatie & inschrijven

05-02    Basiscursus MRT deel A in Drachten

De Basiscursus deel A vormt een verkenning van het vakgebied MRT. In deze cursus worden belangrijke randvoorwaarden op het gebied van bewegen en spelen in een school behandeld.

De Basiscursus deel A MRT bestaat uit 6 dagdelen van 3 uur met onder andere:

 • Omgaan met verschillen (differentiëren, groepsindeling, groepsgrootte e.d.);
 • Mogelijkheden en effecten van groeperingvormen;
 • Methodes bewegingsonderwijs;
 • Het schoolplein;
 • Observeren en registeren m.b.v. het leerlingvolgsysteem bewegen en spelen;
 • Zorgverbredende mogelijkheden;
 • Informatie over Motorische Remedial Teaching.

Klik hier voor meer informatie & inschrijven
Klik hier voor informatie over de gehele MRT opleiding van Alles in beweging


Social Media

Het aantal volgers op twitter is inmiddels gestegen naar meer dan 500 volgers! Daar zijn we trots op!

Volg @Allesinbeweging op twitter en facebook en blijf op de hoogte van het laatste nieuws als het gaat om bewegen en spelen. Alles in beweging bericht over actuele nieuwtjes, bewegingsonderwijs, MRT, LVS, schoolplein,activiteiten, cursussen, studiedagen en meer.