01. Basislessen bewegingsonderwijs deel 1

€188,00

W. van Gelder, H. Stroes & Bastiaan Goedhart
3e druk 2016, 380 blz., ISBN 9789035232242
 
Wat is nieuw?
• Bijna 2000 verhelderende kleurenfoto's.
• 14 nieuwe Basisopstellingen met 3 of 4 vakken
• De activiteiten zijn boeiend en gedifferentieerd, waardoor de lessen goed haalbaar
   zijn.
• Bij elke activiteit 3 tot 16 deelnameniveaus.
• Onderdelen 'Veiligheid', 'Hulpverlenen' en methodieken zijn beschreven en met foto's
  geillustreerd.
• Plattegronden en foto's voor gymzalen met klimramen aan de korte en aan de lange
  zijde.
• 6 buitenlessen.
• Voornamelijk de leerlijnen Balanceren, Klimmen, Zwaaien, Over de kop, Springen,
   Hardlopen en Bewegen op muziek.

Prijs: €188,00