04. Basislessen bewegingsonderwijs deel 2 Spel

€71,90

W. van Gelder & H. Stroes
2009, 570 blz., ISBN 9789035231221

Van Deel 2 is een herdruk 2009 beschikbaar.
Hierin zijn de inleiding en de planning aangepast. De lessen zijn ongewijzigd.
De nieuwe planning kunt u ook vinden in Deel 1 2009 en op www.basislessen.nl.

• voor elke groep zijn 21 basislessen beschreven bestaande uit tik-, jagerbal-,
   trefbal-, lijn-, doel- en stoeispelen.
• uitgangspunt is het spelen in 3 of 4 groepen.
• elk kind krijgt zodoende de mogelijkheid alle aspecten van het spel te doorleven:
   aanvallen en verdedigen, tikker zijn en 'af' zijn, winnen en verliezen, enzovoort.
• kinderen leren zelfstandig spelen.
• uitdagende spelen
• elk kind krijgt de gelegenheid op eigen niveau mee te spelen
• tevens zijn korte lessenseries beschreven voor korfbal, basketbal, volleybal,
   voetbal, handbal, hockey, badminton, tennis en stoeien.  

Prijs: €71,90