05. Basislessen bewegingsonderwijs deel 2 Werkbladen Spel

€47,90

W. van Gelder, H. Stroes, S. Ott
2e druk 2011, 126 blz., ISBN 9789035233287

• De Werkbladen behorende bij Deel 2 zijn ongewijzigd.
• De werkbladen horen bij deel 2 Spel en zijn voor de leerkracht bedoeld.
• Het zijn samenvattingen van elke basisles op 1 A'4
• Met de afgebeelde plattegrond kunnen de kinderen meehelpen of zelfstandig de opstelling klaar zetten. 

Prijs: €47,90