05. Basislessen bewegingsonderwijs deel 2 Werkbladen Spel

€49,95

W. van Gelder, H. Stroes, S. Ott
126 blz.
ISBN 978-90-368-1826-1

• De Werkbladen behorende bij Deel 2 zijn ongewijzigd.
• De werkbladen horen bij deel 2 Spel en zijn voor de leerkracht bedoeld.
• Het zijn samenvattingen van elke Basisles op 1 A'4.
• Met de afgebeelde plattegrond kunnen de kinderen meehelpen of zelfstandig de opstelling klaar zetten. 

Prijs: €49,95