Uitnodiging Landelijke Studiedag Basislessen in Hilversum 2017