Uitnodiging Landelijke Studiedag Basislessen in Hilversum 2018