Van schoolplein tot speelplein

De kwaliteit van de speel- en beweegmogelijkheden op een schoolplein verschillen sterk per school. Wie rondkijkt in Nederland ontdekt ware beweeg-, speel-, ontdek- en verstopparadijzen, maar ook pleinen waar problemen zijn als te weinig ruimte, geen of weinig voorzieningen, geen afgebakende gebieden, of pleinen waar pestgedrag of stereotype pakspelletjes voorkomen.

Kinderen spelen elke dag op het schoolplein. In de kleuterperiode gemiddeld 21% van de schooltijd (Reezigt 1995) en in groep 8 minstens een kwartier per dag. Het schoolplein is de sociale smeltkroes van de school. Zelfvertrouwen kan er groeien, maar ook verschrompelen.

Het is een plek van de school waar kansen liggen, een plek die belangrijk deel van het onderwijs zou kunnen vormen. Veel schoolteams hebben de wens om er een boeiende plek van te maken, in de praktijk vormt het schoolplein vaak een sluitpost.

Hans Stroes, Wim van Gelder en Bastiaan Goedhart ondersteunen scholen die van het schoolplein een speel- en beweegplein willen maken.

Mogelijkheden:
• Workshop
• Studiemiddag
• Begeleiding inrichting nieuw plein
Neem voor meer informatie contact op.

Daarnaast is de map 'Schoolpleinkaarten' ontwikkeld.

Interessante artikelen en onderzoeken over het schoolplein.

A. Geuze, directeur Ds Joh. Groenewegenschool Werkendam

'Het inschakelen van schoolpleindeskundige Wim van Gelder heeft voor ons meerwaarde gehad. Vanuit zijn deskundigheid heeft hij ons team bewust gemaakt van de logische (onderwijs)relatie tussen de lessen bewegingsonderwijs in het speellokaal/de gymzalen en de schoolpleinen.  Daarnaast heeft hij ons kritisch na laten denken over onze visie op sociaal-emotionele ontwikkeling en de rol van (samen)spel daarbij. De grootste toegevoegde waarde zit in het feit dat we zien dat kinderen worden uitgedaagd om te spelen, alleen, samen of in een groep.  Daarbij sturen en stimuleren we de verschillende spelrages die zich op gezette tijden voordoen: knikkeren, springtouwen enz.  Het vertrouwde speelkwartier is daarmee gegroeid naar een dagelijkse bewuste ontwikkelingskans voor onze leerlingen.'

Lees meer in het artikel Schoolpleinontwikkeling in DRS Magazine, 2011

Ellen W.Koops-Hogenhuis over een studiemiddag over bewegingsonderwijs en het schoolplein:

We hebben een TOP middag gehad, iedereen enthousiast.
Zeker weer een bewustwording van hoe belangrijk spel en bewegen voor kinderen is.
Het team ziet nu meer mogelijkheden en is meer betrokken.

Ellen W.Koops-Hogenhuis
directeur 9e montessorischool ‘De Scholekster’ Amsterdam
info@descholekster.nl