Wenst u fijne feestdagen!

Hierbij ontvangt u een nieuwsbrief van Alles in Beweging. Heeft u collega's die deze nieuwsbrief ook willen ontvangen, wilt u deze nieuwsbrief dan doorsturen?

Inhoud

 • Fijne Feestdagen!
 • Cursus 'Schrijven zonder pen' in Drachten
 • Basiscursus MRT deel A in Drachten
 • Cursus 'Beter leren samenspelen' in Drachten
 • MRT Opleiding Alles in beweging
 • Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs in Hilversum

FIJNE FEESTDAGEN!

Alles in beweging wenst u fijne feestdagen toe! Zet ALLES en iedereen IN BEWEGING in 2014! Dat is ook ons motto! Daarom zouden wij u graag alvast willen informeren over de cursussen die starten in januari 2014.

In januari 2014 starten er verschillende cursussen van de MRT Opleiding van Alles in beweging in Noord-Nederland. Hieronder vindt u informatie over deze cursussen en onze MRT Opleiding. Vergeet ook de Landelijke Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs op 22 januari 2014 niet in uw agenda te zetten.

29-01-2014      Cursus 'Schrijven zonder pen' in Drachten

Ontwikkel je eigen visie op schrijven en help kinderen met kleinmotorische/ schrijfproblemen!

Op woensdag 29 januari start de cursus 'Schrijven zonder pen' in Drachten. In deze cursus staat het signaleren en diagnosticeren van kleinmotorische/schrijfproblemen van het kind staat centraal. Aan de hand van de Onderwijsgeschikte Schrijf Motorische Test (OSMT en ‘move2write’) observeer je het kind en stel je een handelingsplan op. In dit handelingsplan wordt de link gelegd tussen het schrijven en de motorische ontwikkeling die hiervoor nodig is. Als cursist ontwikkel je een eigen visie op schrijven en leer je werken met verschillende mogelijkheden voor extra zorg op het gebied van de kleine motoriek. Binnen de cursus worden vele interventiemogelijkheden toegelicht. De cursus 'Schrijven zonder pen' bestaat uit 6 bijeenkomsten van 3 uur (18 uur totaal).

Cursus docent: Hans Stroes

Klik hier voor meer informatie & inschrijven

5-02-2014      Basiscursus MRT Deel A in Drachten

Op woensdag 5 februari start de Basiscursus MRT Deel A. Motorische Remedial Teaching (MRT) kan worden omschreven als extra zorg voor kinderen die problemen ervaren in speel- en bewegingssituaties. Het verkleinen van deze bewegingsproblemen kan grote invloed hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Deze cursus is bestemd voor leerkrachten in het primair onderwijs en docenten lichamelijke opvoeding uit PO en VO, IB-ers en RT-ers.

In de Basiscursus deel A worden belangrijke randvoorwaarden op het gebied van bewegen en spelen in een school behandeld. De Basiscursus deel A MRT bestaat uit 6 dagdelen van 3 uur met onder andere:

 • Omgaan met verschillen (differentiëren, groepsindeling, groepsgrootte e.d.);
 • Mogelijkheden en effecten van groeperingvormen;
 • Methodes bewegingsonderwijs;
 • Het schoolplein;
 • Observeren en registeren m.b.v. het leerlingvolgsysteem bewegen en spelen;
 • Zorgverbredende mogelijkheden;
 • Informatie over Motorische Remedial Teaching.

Cursus docent: Hans Stroes

Klik hier voor meer informatie & inschrijven

 

13-02-2014      Cursus 'Beter leren samenspelen' in Drachten

Op donderdag 13 februari start de cursus 'Beter leren samenspelen' in Drachten. Het doel van deze cursus is om kinderen beter mee te laten doen in de lessen bewegingsonderwijs en op het schoolplein. Het kind ervaart plezier en ontwikkelt meer zelfvertrouwen in speel- bewegingssituaties waardoor het beter kan samenspelen met anderen. De cursus Beter leren samenspelen bestaat uit 4 bijeenkomsten van 4,5 uur (18 uur totaal).

In de cursus 'Beter leren samenspelen' wordt uitgegaan van een casus van een kind met probleemgedrag. Je ontwikkelt strategieën voor het kind welke succesvol zijn in bestaande speel- en bewegingssituaties op school.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven

 

MRT Opleiding | Alles in beweging

Bovenstaande cursussen kunnen een onderdeel vormen van de Opleiding tot Motorisch Remedial Teacher. Meer informatie over de MRT Opleiding van Alles in beweging is te vinden op onze website.

Het belang van een MRT-er
Zonder bewegen kom je nergens!  

Bewegen en spelen zijn van groot belang voor een goede ontwikkeling van kinderen. Thuis, maar ook op school. Uit onderzoek blijkt dat het aantal kinderen met een bewegingsachterstand toeneemt. Komt dit door ons aanbod aan spelen en bewegen of bewegen kinderen tegenwoordig minder? Feit is dat kinderen steeds meer tijd zittend voor TV en computer door brengen. De speelomgeving buiten is ook kleiner geworden door toegenomen verkeer en bebouwing. Specialisten op het gebied van bewegen en spelen, die ook kinderen met een bewegingsachterstand kunnen helpen, worden steeds noodzakelijker. Een MRT-er kan een cruciale rol op school vervullen. 

Bekijk ook nog eens de documentaire van KRO Brandpunt. Wim van Gelder (Alles in beweging) vertelt over bewegingsarmoede in Nederland.

22-01-2014      Studiedag Basislessen bewegingsonderwijs in Hilversum

Op woensdag 22 januai 2014 organiseert Scholings- en adviesbureau Alles in beweging in samenwerking met de opleiding Sport & Bewegen Hilversum een studiedag rondom de vernieuwde methode Basislessen bewegingsonderwijs. 

Er worden 23 verschillende workshops aangeboden. De workshops zijn geschikt voor vakleerkrachten BO/VO, groepsleerkrachten, combinatiefunctionarissen, studenten en iedereen die te maken heeft met bewegen en spelen binnen het onderwijs. Binnen de workshops maken we onderscheid tussen workshops die vorig jaar aan de orde kwamen en nieuwe - soms verdiepende - workshops.

Bekijk hier het laatste nieuws over de studiedag!

Nieuwe thema’s rondom de (Basis)lessen bewegingsonderwijs zijn:

 • Passend onderwijs
 • MRT Steps
 • MRT Judo
 • Krachtige pleinspelen
 • Swingen maar!  met kleuters
 • Basislessen voor kleuters in het speellokaal

En specifiek workshops voor het voortgezet onderwijs:

 • Werken in groepen in het VO
 • Swingen maar! op het VO
 • Floorball (unihockey) in het VO
 • Freerunning in het VO

Bekijk hier alle workshops en schrijf je in!