Workshops

Bent u geïnteresseerd in één van onderstaande workshops of heeft u ideeën over een andere workshop, neem dan contact met ons op via het contactformulier bij 'Contact' of stuur een e-mail naar info@allesinbeweging.net.

Workshop Motorische Remedial Teaching (MRT)

Globale inhoud:
- Wat is motorische remedial teaching
- Het belang van bewegen en spelen voor een kind
- Motorische ontwikkeling
- Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen
- Zorgverbredende mogelijkheden 

Workshop schoolplein

Globale inhoud:
De schoolomgeving kan voor meerdere onderwijskundige doelen ingezet worden.  In deze workshop richten we ons op de speel- en beweegmogelijkheden van een schoolplein.

De kwaliteit van de speel- en beweegmogelijkheden op een schoolplein verschilt sterk per school. Van beweeg-, speel-, ontdek- en verstopparadijzen tot pleinen waar problemen zijn als; te weinig ruimte, geen of weinig voorzieningen, geen afgebakende gebieden, pestgedrag of waar stereotype pakspelletjes voorkomen.

We gaan in op:
•  het belang van spelen en bewegen
•  onderzoek
•  de randvoorwaarden om prettig te kunnen buitenspelen
•  praktische een innovatieve ideeën om de mogelijkheden van een plein te vergroten.

Workshop Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen

Globale inhoud:
•  Motorische ontwikkeling
•  Verschillende LVS-en om de motorische ontwikkeling te volgen
•  Het LVS bewegen en spelen bestaat uit het observeren van de 4 S-en:
         Stilstaan op één been
         Springen - Kracht (hinkelen)
         Springen - Coordinatie (bijv. huppelen)
         Stuiten
•  Angst in bewegingssituaties
•  Het koppelen van de verzamelde gegevens aan verbrede zorg in de lessen 
  bewegingsonderwijs

Workshop 'Groene spelen'

Globale inhoud:
Groene spelen (of Samenwerkingsspelen) zijn speelse bewegingsvormen waarbij het winnen en verliezen niet voorkomen. Het speldoel ligt in de activiteit zelf. Het spel lukt alleen als iedereen mee doet. ….En iedereen doet mee, omdat het hartstikke leuk is om mee te doen!  Bij Groene Spelen wordt de individuele prestatie ondergeschikt gemaakt aan de bereidheid om samen met anderen een activiteit goed uit te voeren. Niemand wordt uitgesloten. In deze praktijkworkshop kunt u zelf ervaren hoe leuk en zinvol ‘Groene spelen’ zijn. Bekendste voorbeelden zijn de parachutespelen, de levende knoop en ‘samen in balans’-vormen. Wie Groene spelen met kinderen doet, zal ervaren dat deze spelen kinderen ook echt helpen beter te leren samenwerken en om uit de prestatiesfeer van winnen en verliezen te komen.
 

Workshop 'De Opbouw van Doelspelen'

Globale inhoud:
Doelspelen vormen een groot onderdeel van het aanbod op de meeste basisscholen. Met name in de bovenbouw worden activiteiten als basketbal, voetbal en lummelvormen zowel op het schoolplein als in de lessen bewegingsonderwijs frequent gespeeld. Doelspelen zijn geliefd bij vele kinderen, maar kunnen ook een bron van frustratie vormen bij kinderen en leerkrachten, waardoor er weinig geleerd wordt.               
Een workshop met veel voorbeelden en videobeelden over:
Doelspelen in de onderbouw
De opbouw over de gehele basisschool
Differentiëren
Niveauherkenning
Leerhulp
In de praktijk wordt de opbouw van het leren samenspelen (met de bal) behandeld.  Van Eilandbal met dolfijnen en haaien in groep 1/2 tot handbal en basketbal in groep 7/8.  We spelen de verschillende spelen en belichten de rol van balbezitter, balontvanger en balveroveraar.  Tevens observeren we de spelers met ‘spelinzicht’ formulieren uit het ‘Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen’.  Is het mogelijk om ‘spelinzicht’ objectief vast te stellen? 
 

Workshop 'Veiligheid en Aansprakelijkheid'

Globale inhoud:
Bewegingsonderwijs geeft een grotere kans op ongevallen dan een les Engels of rekenen. Toch moeten we niet doorslaan in extreme veiligheidsmaatregelen die leerlingen eerder afremmen dan aanmoedigen om te bewegen.  We willen leerlingen uitdagen en met aanvaardbaar risico is niets mis. Maar wat zijn de juiste veiligheidsmaatregelen en wat is aanvaardbaar risico? Veel lesgevers snappen heel goed hoe je situaties moet beveiligen, maar hebben zich (logisch) zelden verdiept in de juridische rechten en plichten. In deze training buigen we ons over bestaande jurisprudentie en bespreken we vragen als:
 • Moeten er matten liggen als je gaat ringzwaaien?
 • Is apenkooien verboden?
 • Is hockey met houten sticks verstandig?
 • Wie is er aansprakelijk bij een (ernstig) ongeval?
 • Wat betekent de bijzondere zorgplicht die het (bewegings)onderwijs heeft?
 • Wat kan je als lesgever doen om aansprakelijkheid te voorkomen?
 • Wat moet je weten, naast EHBO, in het geval van een ongeluk?
 • Moet je altijd toezicht houden op een activiteit?
 • Wat is het juridisch belang van een vakwerkplan?
 • Welke wetten/ richtlijnen geven houvast voor een (vak)leerkracht?
 • In hoeverre mag je afgekeurd materiaal gebruiken?
 • Wat zijn risicovolle activiteiten en wat betekent dat voor onze beroepspraktijk?
 • Als ik een clinic laat verzorgen in mijn gymzaal bij wie ligt de aansprakelijkheid dan?
 • Stel je wordt aansprakelijk gesteld, wat is dan (on)verstandig?
 • ……
Een training die tot stand is gekomen met behulp van Brechtje Paijmans, advocaat en gepromoveerd op de zorgplicht van scholen. Bastiaan Goedhart is onder andere als adviseur verbonden met het advocatenkantoor van Paijmans en buigt zich over de inhoudelijk kant van ongevallen op het gebied van sport  en bewegen. 
 
 
 

Workshop 'Basislessen in de speelzaal'

Klik hier voor de flyer met informatie


Workshop 'Leren samenspelen met bal in de onderbouw'

Klik hier voor de flyer met informatie